AscitesAscites kod brojlera se može definisati kao multifaktorijalni sindrom jer su uzroci veoma kompleksni i zapravo predstavljaju interakciju fizioloških faktora, uslova odgoja, menadžmenta i genotipa. Morbiditet se kreće od 1-5%, a mortalitet 1-2%. Ascites se javlja najčešće tokom zime i na većim nadmorskim visinama, gde njegova pojava može biti i do 30%.

Šta je uzrok ascitesa?

Svi faktori koji dovode do pojačane potrebe za kiseonikom i uzrokuju pojačan rad srca i povećan protok krvi kroz pluća. Pošto pluća imaju relativno malu sposobnost da se šire, raste pritisak u krvnim sudovima i kapilarima. To rezultira pojačanim pritiskom i u jetri iz koje tečnost počinje da ističe i da se nakuplja u abdominalnoj šupljini. Ptica ima problem sa disanjem što često dovodi do smrti. Pojava uginuća obično počinje posle 3 nedelje starosti. Osnovni uzroci nastajanja ascitesa su sledeći:

–          Loša ventilacija u objektu, posebno u zimskom periodu

–          Visok sadržaj amonijaka, prašine i štetnih gasova u vazduhu

–          Hladni stres, naročito u početnom periodu tova

–          Respiratorne bolesti

–          Visok intenzitet porasta u početnom periodu

–          Visok nivo natrijuma u hrani i vodi (preko 400 ppm)

–          Odgoj na većim nadmorskim visinama

Ascites 2

Kako smanjiti pojavu ascitesa?

1. Adekvatna ventilacija i dobar kvalitet vazduha

Neophodno je obezbediti adekvatnu ventilaciju koja će osigurati dovod svežeg vazduha i izbacivanje zasićenog vazduha i štetnih gasova iz objekta. Nivo kiseonika u vazduhu mora biti >19,6%, tokom celog perioda tova, a nivo štetnih gasova ispod dozvoljenih granica.  Prilikom kupovine i postavljanja sistema za ventilaciju nemojte štedeti ni na opremi ni na angažovanju stručnjaka koji će na pravi način postaviti sistem i uskladiti ga sa potrebama živine! Ovakva investicija višestruko se isplati.

Prostirka se mora održavati u dobrom stanju da bi se sadržaj amonijaka održao na niskom nivou. U vazduhu ne sme biti prašine kako se ne bi oštetio respiratorni trakt živine.

2. Genetika

Brzorastući hibridi podložniji su pojavi ascitesa i iznenadnog sindroma smrti u odnosu na spororastuće hibride ili čiste rase. Njihov porast je toliko intenzivan, da je potreba za kiseonikom veća, a rad srca intenzivniji. Sve selekcijske kuće su povećanje oksidativnog kapaciteta krvi i jačanje kardiovaskularnog sistema uključile u svoje selekcijske programe kod čistih linija. Na taj način će se dugročno smanjiti osetljivost brojlera na pojavu ascitesa.

3. Izbegavanje niskih temperatura u toku odgoja

Izlaganje pilića temperaturama nižim od optimalne zahteva da se organizam prilagodi tako što će se metabolizam ubrzati, samim tim ubrzaće se i rad srca i povećati potreba za kiseonikom. Ovo je posebno kritično u ranim fazama odgoja kada je potrebna visoka temperatura.

4. Programi ishrane za kontrolu ranog porasta

Ne treba žuriti sa brzim porastom pilića u prvom periodu života jer to za njihov metabolizam i kompletan organizam predstavlja veliki stres. Bolje je u prvom delu tova držati prirast pod kontrolom, a kasnije primeniti hranu sa većim sadržajem energije, kako bi se osigurao dobar start i ravnomeran razvoj celog organizma.

5. Svetlosni program

Uvođenje perioda mraka u trajanju od 6 sati značajno će smanjiti rizik od ascitesa. Svetlosni programi od 23 sata svetla + 1 sat mraka su danas napušteni, tako da je 6 sati mraka svakako obaveza odgajivača brojlerskih pilića, što pogoduje njihovom zdravstvenom stanju.