organska-jaja3U poslednjih mesec dana, vesti koje su stigle iz SAD i Velike Britanije bacaju novo svetlo na problem dobrobiti kokoši nosilja i na proizvodnju konzumnih jaja. Naime, u obe zemlje došlo je do naglih promena u odnosu trgovaca prema konzumnim jajima proizvedenim u avijarnima sistemima.

Zabrana kaveznog sistema držanja kokoši nosilja nije više novost, ali ono što iznenađuje je činjenica da su supermarketi i veliki lanci prodavnica počeli da diktiraju koji su „poželjni“ sistemi držanja kokoši nosilja. Tako u mnogim zemljama supermarketi više u svojoj ponudi nemaju jaja iz obogaćenih kaveza, a na putu je i potiskivanje avijarnog sistema. U Nemačkoj i Holandiji jaja iz avijarnih sistema  ne mogu da nađu put ka tržištu. Već se događa da neki lanci supermarketa na svojim policama nude samo jaja sa ispusta, pa proizvođači moraju da se prilagođavaju. Kod drugih prodavaca, jaja iz avijarnog sistema još uvek su u ponudi, ali po minimalnim cenama. Ovo je veoma teška situacija za farmere koji su samo pre nekoliko godina adaptirali svoje farme uvodeći alternativne sisteme. Sada su zatečeni ovom situacijom i nemaju rešenje, jer na tržištu sada nedostaju jaja sa slobodnog ispusta. Posebno je interesantno to što u odbijanju avijarnog sistema nisu najglasniji ni potrošači, ni udruženja za zaštitu životinja, nego trgovci.

Ova priča bi morala da bude poučna i za naše proizvođače, jer se i mi spremamo za promenu sistema držanja, pa treba imati u vidu i to da dolaskom velikih inostranih trgovinskih lanaca možemo naići na slične prepreke.