bakterije antibiotici otpornostNajnovije istraživanje u Velikoj Britaniji, otkrilo je da je 24% uzoraka mesa živine i svinja u supermarketima pozitivno na tip E.coli koji je rezistentan na nove antibiotike tipa cefalosporina. To je skoro 4 puta više u odnosu na slično istraživanje koje je sprovedeno prošle godine. Šta se zapravo dešava?

U istraživanju koje sproveo Univerzitet u Kembridžu analizirano je 189 uzoraka mesa svinja i živine iz 7 najvećih lanaca supermarketa u Velikoj Britaniji (ASDA, Aldi, Coop, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco and Waitrose). Visoko rezistentan ESBL tip bakterije E.coli pronađen je u svim supermarketima.

Dr Mark Holmes, koji je vođa ovog projekta, naglasio je da nije dovoljno resursa anagažovano na monitoringu stepena rezistencije na antibiotike kada su u pitanju farmske životinje i meso u trgovinama. Dobijeni rezultati za ovu godinu ukazuju da se mora posvetiti više pažnje upotrebi antibiotika u veterinarskoj medicini. The British Poultry Council (BPC) naglašava da je upotreba antbiotika u živinarskoj proizvodnji smanjena za 44% u odnosu na 2012. godinu, ali da je pitanje rezistencije veoma kompleksno i zahteva jaču involviranost nauke.

I pored zabrinjavajućih rezultata, BPC podseća da se pravilnim kuvanjem i termičkom obradom mesa potpuno uništava bakterija E.coli.

Izvor: ThePoultrySite, septembar, 2016.