Biosigurnost na farmi brojleraProverite biosigurnost na Vašoj farmi brojlera. Biosigurnost je proces koji  ima za cilj da spreči pojavu i širenje bolesti na farmi. Koliko pažnje posvećujete poštovanju zahteva veznih za biosigurnosti na farmi? Iz iskustva znamo da se pravila biosigurnosti ponekad poštuju rutinski, a da se gotovo nikada ne proveravaju! Na raspolaganju Vam je aplikacija kojom možete proveriti pravo stanje na vašoj farmi!

Biosigurnost farme se može definisati i kao planiranje i implementacija programa u cilju minimizacije različitih vrsta rizika koji imaju štetan efekat na farmu i na životinje na njoj.

Stepen biosigurnosti na Vašoj farmi možete proveriti uz pomoć testa koji se nalazi na sledećoj adresi – http://www.data-plus.co.rs/moodle/course/index.php?categoryid=3

Cilj testa/upitnika nije samo da Vam pokaže stanje na Vašoj farmi već može biti i koristan vodič za ono što ne radite, a trebalo bi da radite. Poslovanje u skladu sa standardima bezbednosti i biosigurnosti treba da bude cilj svakog proizvođača! Nadamo se da će Vam ova aplikacija biti korisna, a za svaku pomoć u rešavanju testa ili pak otklanjanju uočenih nedostataka, stojimo Vam na raspolaganju.

Popunjavanje upitnika nije komplikovano.

Za rešavanje ovog upitnika neophodna je registracija, a nju možete uraditi kreiranjem naloga.

Uputstvo za kreiranje naloga:

1. Na stranici http://www.data-plus.co.rs/moodle/course/index.php?categoryid=3 klikom na link otvara se prozor za kreiranje korsiničkog naloga – Kreiraj novi nalog. Potom upisati korisničko ime i uneti lozinku.

2. Korisničko ime mora sadržati samo mala slova,

3. Lozinka minimalno 8 znakova, najmanje 1 broj i najmanje 1 veliko slovo.

4. Polja sa * morate popuniti

5. Nakon kreiranja korisničkog imena, na e-mail adresu koju ste naveli, dobićete link kojim se registracija potvrđuje.

6. Klikom na taj link otvoriće se prozor u kome možete birati Biosigurnost-živinarstvo i klikom na taj link potrebno je u polju pristupna lozinka kursa da unesete: biosigurnost

7. Pristupite popunjavanju upitnika. Iz rezultat ćete saznati da li su mere biosigurnosti koje primenjujete na farmi zadovoljavajuće i da li ima mesta za unapređenje.

Za svu eventualnu pomoć oko popunjavanja testa-upitnika možete se obratiti na info@zivinarstvo.com