Campylobacter bolest pilicaU ranijim tekstovima objavljenim o patogenoj bakteriji campyilobacter jejuni napomenuto je da ova bakterija u principu ne izaziva smetnje kod živine, ali da može da izazove ozbiljne smetnje kod ljudi ako se nađe u lancu ishrane. Osnovni način za prevenciju je termička obrada i sprečavanje unakrsne kontaminacije prilikom obrade trupova i pripremanja hrane.

Campylobacter jejuni je najčešći uzrok trovanja hranom i predstavlja važan zdravstveni problem. Ova bakterija se može preneti na ljude sa životinja, kao izvora infekcije, na više načina, a najčešće preko kontaminiranog pilećeg mesa. Infektivna doza može da bude manja od 500 ćelija/ml ili gramu namirnice. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti procenjuju da pogađa oko 1,3 miliona ljudi godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama. Ranije se smatralo da Campylobacter jejuni ne izaziva bolest kod živine već da je samo deo crevne mikroflore ptica. Ipak, na Univerzitetu u Liverpulu  u Velikoj Britaniji naučnici su otkrili da je jedna rasa pilića pokazala oštećenja na sluznici creva i imala dijareju uzrokovanu nakon eksperimentalne infekcije bakterijom Campylobacter .

U jednom ogledu  dr. Wigley i njegove kolege sa Univerziteta u Liverpulu su eksperimentalno inficirali brojlere četiri različita komercijalna hibrida ovom bakterijom. Oni su ustanovili da je i reakcija pilića bila različita. Kod jedne linije razvila se upala i pilići su dobili dijareju, iako se broj bakterija u crevima i stepen infekcije nije razlikovao između hibirda. To znači da rasa ili linija pilića može da ispolji povećanu osteljivost na campylobacter, pa ova infekcija postaje bitna i za dobrobit i zdravstveno stanje pilića, a ne samo potencijalna “pretnja” za ljude. Ovi naučnici su zaključili da ohrabruje to što brojleri proizvode snažan imuni odgovor na infekciju, što može  omogućiti da se u nekom narednom periodu razvije vakcina protiv ove bakterije.

Izvor: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/32603/campylobacter-causes-disease-in-some-chickens-first-evidence