Header image alt text

Živinarstvo.com

Precizna ishrana živine

Datum 30/11/2017
Kategorija: Ishrana 

Na Tari je od 26-28.09.2017. godine,  održano XXVI SAVETOVANJU ŽIVINARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem. Na Savetovanju je održano mnogo interesantnih predavanja, a jedno od njih odnosilo se i na preciznu ishranu živine. Rad pod nazivom „Primena precizne poljoprivrede u stočarskoj proizvodnji: precizna ishrana živine“ autora prof. dr Lidije Perić, prof.dr Mirjane Đukić Stojčić i prof. dr Dragana Žikića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, donosimo u elektronskoj formi.

Ukoliko imate nekih pitanja za autore, možete se obratiti na adresu lidija.peric@stocarstvo.edu.rs

Najveći deo troškova na farmama otpada na troškove ishrane, pa je logično da se što bolje iskoristi svaki kilogram konzumirane hrane, odnosno da se što efikasnije pretvori u proizvode. Ovo nije novina, ali se nalazimo u vremenu kada je poboljšanje efikasnosti korišćenja hrane bitnije nego ikad, s obzirom na broj životinja koje hranimo i na ograničenost resursa koje posedujemo. Sa pažljivo izbalansiranim smešama i upotrebom novih aditiva, može se postići poboljšanje konverzije kod živine. Dalje…

Precizna ishrana brojlerskih roditelja

Datum 31/07/2017
Kategorija: Ishrana 

Precizna ishrana je koncept za koji se smatra da ima veliku budućnost u ishrani domaćih životinja. Ona se načelno bazira na principu individualne ishrane životinja, na osnovu njihovih potreba, a sve se postiže uz pomoć IT tehnologije i sofisticirane obrade podataka. Ona ima veliku perspektivu kod krupnijih domaćih životinja, ali ima i svoju perspektivu u živinarstvu.  Jedan od primera realizovanih projekata individualne ishrane živine imamo na Univerzitetu Alberta (Kanada), gde je tim prof. dr Martina Zuidhofa razvio program precizne ishrane brojerskih roditelja. Dalje…

Od 26-30. aprila 2017. godine u Turskoj je održan četvrti Međunarodni kongres o živinskom mesu (4th International Poultry Meat Congress). Na ovom skupu prezentovan je veoma interesantan rad autora Elise Folegatti i Mustafe Unala koji se odnosi na efekat 25-hidroholekalciferola i kantaksantina na brojlerske roditelje. Donosimo Vam slobodan prevod rada sa najznačajnijim rezultatima, kako bi se šira čitalačka publika upoznala sa najnovijim saznanjima vezanim za efekat navedenih preparata na performanse ne samo brojlerskih roditelja nego i njihovog potomstva. Dalje…

Najnovije istraživanje u Keniji se bavi mogućnošću upotrebe larvi crne muve (Hermetia Illucens) kako u ishrani živine, tako i u hrani za ribe na manjim farmama. Mali proizvođači živine i ribe u Africi pogođeni su povećanim troškovima hrane (kao što je riblje brašno), koji sada čine skoro 70 do 80% ukupnih troškova proizvodnje. Dalje…

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.