Header image alt text

Živinarstvo.com

Kompanija Nestle je 2. novembra ove godine donela odluku da u svojoj proizvodnji više ne koristi jaja koja potiču iz kaveznih sistema. Ovaj cilj je za Evropu i SAD postavljen do 2020. godine, a za ostala tržišta do 2025. godine. To se odnosi na jaja koja se koriste kao sastojak u svim proizvodima kompanije Nestle. Dalje…

Usklađivanje zakonske regulative sa zakonima Evropske unije, proizvođačima donosi dodatne troškove vezane za dobrobit životinja, bezebednost hrane i zaštitu životne sredine. Dalje…

Poštovani čitaoci i korisnici portala,

molimo Vas da uzmete aktivno učešće u istraživanju koje sprovodimo. Ono je veoma važno za nas kao učesnike u projektima koji imaju za cilj da unaprede živinarsku proizvodnju i dobrobit živine. Upitnik mogu popuniti i članovi Vaše porodice, kolege i saradnici…

Pred Vama je upitnik čijim popunjavanjem ćete nam omogućiti da saznamo Vaše stavove i mišljenja i tako ćete doprineti realizaciji projektnih aktivnosti usmerenih na unapređenje proizvodnje konzumnih jaja u Srbiji.

Realizatori ovih aktivnosti garantuju Vam anonimnost.

Hvala Vam unapred na saradnji!

Anketu možete popuniti klikom OVDE.

 

Na našoj stranici već smo pisali o ozbiljnosti deformacije grudne kosti kod kokoši nosilja gajenih u kaveznim  i avijarnim sistemima. U nastavku vam donosimo članak iz časopisa Poultry World gde nas vodeći istraživači iz Evrope i sveta, na čelu sa prof.dr Mike Toscanom sa Univerziteta u Bernu,  u Švajcarskoj,  upozoravaju na ozbiljnost problema oštećenja grudne kosti kod kokoši nosilja. Dalje…

Lidl Portugalija je objavio da je će prvi maloprodajni lanac u Portugalu da prekine prodaju konzumnih jaja od kokoši koje se uzgajaju u obogaćenim kavezima. Da se podsetimo da je u Portugaliji kao i ostalim državama EU, prema direktivi  Evropske unije 1999/74/EC od 1. januara 2012. koja definiše dobrobit živine,  zabranjeno uzgajati kokoši nosilje u klasičnim  konvencionalnim kavezima. Dalje…

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.