Header image alt text

Živinarstvo.com

Uporedo sa porastom zabrinutosti zbog klimatskih promena, raste i priznanje farmerima koji uspevaju da proizvode svoje proizvode sa veoma niskim stepenom uticaja na životnu sredinu. Tako je u Bonu prošle nedelje objavljeno da je jedan holandski farmer uspeo da proizvede jaje koje ima neutralan karbonski otisak, što znači da nema ni najmanji negativan utcaj na spoljašnju sredinu. Dalje…

Od 25. novembra 2017. godine proizvođači free range jaja u Evropi, u slučaju izbijanja epidemije ptičijeg gripa, moći će da drže kokoši u zatvorenom prostoru do 16 nedelja. Dalje…

Kompanija Nestle je 2. novembra ove godine donela odluku da u svojoj proizvodnji više ne koristi jaja koja potiču iz kaveznih sistema. Ovaj cilj je za Evropu i SAD postavljen do 2020. godine, a za ostala tržišta do 2025. godine. To se odnosi na jaja koja se koriste kao sastojak u svim proizvodima kompanije Nestle. Dalje…

Usklađivanje zakonske regulative sa zakonima Evropske unije, proizvođačima donosi dodatne troškove vezane za dobrobit životinja, bezebednost hrane i zaštitu životne sredine. Dalje…

Poštovani čitaoci i korisnici portala,

molimo Vas da uzmete aktivno učešće u istraživanju koje sprovodimo. Ono je veoma važno za nas kao učesnike u projektima koji imaju za cilj da unaprede živinarsku proizvodnju i dobrobit živine. Upitnik mogu popuniti i članovi Vaše porodice, kolege i saradnici…

Pred Vama je upitnik čijim popunjavanjem ćete nam omogućiti da saznamo Vaše stavove i mišljenja i tako ćete doprineti realizaciji projektnih aktivnosti usmerenih na unapređenje proizvodnje konzumnih jaja u Srbiji.

Realizatori ovih aktivnosti garantuju Vam anonimnost.

Hvala Vam unapred na saradnji!

Anketu možete popuniti klikom OVDE.

 

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.