CelulitisCelulitis je pojava promena na koži koje se vide na liniji klanja i koje su uzrok  smanjenja klase kvaliteta trupa, jer se zahvaćeni deo mora odbaciti. Pojava celulitisa može uzrokovati ozbiljne finansijske gubitke.

Prvi put se pominje 1981. godine u Kanadi, a posle toga taj termin postaje uobičajen, jer su se štete iz godine u godinu povećavale. Primera radi, 1986. godine odbačaj trupova zbog celulitisa na liniji klanja u Kanadi bio je 0,048% a samo 10 godina kasnije uvećao se 12 puta (0,56%). Danas je celulitis jedan od dva osnovna problema za degradaciju trupa, a frekvencija oštećenih trupova iznosi 1,2%. Ovi podaci najbolje ilustruju važnost ovog problema i objašnjavaju zašto je baš Kanada vodeća zemlja u istraživanjima celulitisa.

U SAD celulitis je drugi po redu uzrok za smanjenja kvaliteta trupa i godišnje štete dostižu 80 miliona dolara. Slično je i u Brazilu – konsultant dipl.ing Fabio Nunes navodi da celulitis pogađa 0,14% do 1,4% trupova zaklanih u Brazilu u toku godine.

Celulitis 2

(izvor: http://www.thepoultrysite.com/publications/6/diseases-of-poultry/178/escherichia-coli-infections)

Razlozi pojave celulitisa i njegove progresije poslednjih godina leže pre svega u brzini porasta brojlera, velikoj gustini naseljenosti, sporijem operjavanju. Preventivne mere posebno su važne u završnoj fazi tova – u poslednjoj nedelji.

Celulitis se razvija nakon ulaska E. coli preko oštećene kože. Bilo kakavo oštećenje, ogrebotina ili pukotina, predstavlja ulazna vrata za bakteriju E. coli koja dalje prouzrokuje problem. Svi tehnološki postupci, odnosno propusti, koji dovode do oštećenja kože brojlera automatski pogoduju i razvoju bakterija i pojavi celulitisa.

Neki od uzroka koji mogu dovesti do pojave ogrebotina i oštećenja na koži su:

–          Restrikcija hrane. Ukoliko u nekom periodu pilići ostanu bez hrane ili nemaju dovoljno prostora na hranilicama, postaju nervozni i mogu se međusobno povrediti.

–          Previše jako svetlo i iznenadna buka koje dovode do nervoze u jatu.

–          Vlažna prostirka, pojava pokorice na prostirci.

–          Prevelika gustina naseljenosti

–          Hibridi koji sporije operjavaju

Zanimljiva su i istraživanja koja navodi dr Andrew Olkowski sa Univerziteta Saskatchewan (Kanada) koja su pokazala ozbiljan faktor rizika za pojavu celulitisa predstavljaju slabost i deformiteti nogu. Degenerativne promene u koštanoj srži smanjuju imunološki odgovor brojlera i smanjuju sazrevanje ćelija imunog sistema koje su odgovorne za otpornost prema bolestima. Takođe, ustanovljeno je da kod brojlera koji su skloni celulitisu postoji promena u aminokiselinskom sastavu kože i vezivnog  tkiva. Kod brzorastućih brojlera, može da se pojavi nedostatak nekih aminokisleina kao što su glicin i prolin. Prema tome, iako je celulitis direktno povezan sa bakterijskom infekcijom (E. coli), istraživanja ukazuju da je ovo stanje zapravo u osnovi metabolički problem.

Najbolji put za rešavanje ovog problema je otklanjanje uzroka koji su navedeni. Deo rešenja može se tražiti i u ishrani – preko poboljšanja kvaliteta kože i povećanja otpornosti prema infekcijama.