Kokoši verobot 1ćinu jaja legu u gnezda, ali neka od njih završe i na prostirci. Zbog toga se ona moraju ručno sakupljati što je naporno i oduzima vreme. Kao potencijalno rešenje naučnici sa Univerziteta Wageningen u Holandiji vide robota koji može slobodno da se kreće kroz objekat.

Osnovna svrha ovog robota koji je nazvan PoultryBot, je da detektuje i sakupi jaja sa poda. Na taj način mogu se uštedeti hiljade eura. Ovaj robot opremljen je i uređajima koji mere ambijentalne uslove u objektu i detektuje bolesne životinje. Časopis World Poultry uradio je intervju sa Bastiaanom Vroegindeweij-em, koji je kandidat na doktorskim studijama i radi na svojoj doktorskoj tezi.

Na pitanje kako je došao na ideju da razvija ovaj tip robota, Bastiaan odgovara da se ideja  rodila na sajmu robotike 2007 godine. Poznato je da u živinarstvu veliki gubici mogu nastati zbog podnih jaja čije skupljanje zahteva utrošak vremena i radne snage. Pomoću ovog robota taj proces bio bi potpuno automatizovan. Problem jaja snesenih na podu  veoma je aktuelan od kada su zabranjeni kavezni sistemi držanja u mnogim zemljama. Primera radi, u Holandiji se gubitak usled podnih jaja može svesti na manje od  0,5%, pod uslovom dobrog menadžmenta na farm i uz utrošak 1h radnog vremena na sakupljanje jaja (za prosečnu farmu od 30.000 nosilja). Kod jata sa lošijim tehnološkim uslovima, podnih jaja može bit ii 5-10%.

robot 2

U evropskim uslovima, gde je radna snaga skupa, roboti bi mogli poslužiti kao alternativa ručnom sakupljanju jaja sa poda. Roboti bi takođe mogli biti opremljeni dodatnim senzorima koji bi merili i izveštavali o zdravlju i dobrobiti jata.

Razvoj svakog novog proizvoda, pa i ovog robota, zahteva vreme i stalno testiranje i poboljšanje prototipa. Ipak stručnjaci sa Univerziteta Wageningen, očekuju da će za nekoliko godina imati potpuno funkcionalan prototip.

robot 3

Razvoj ovog robota radi se u okviru  Farm Technology Group Univerziteta Wageningen, a delimično finansiranje obezbeđeno je iz projekta PoultryBot koji finansira fond Pluimveebelangen.

Izvor: tekst i slike preuzeti su sa portala World Poultry, mart, 2016.