Jedan od glavnih marketinških argumenata koje koriste proizvođači mesa i jaja koji živinu drže na ispustu je razlika u kvalitetu njihovih proizvoda u poređenju sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje. Iako se neki kritičari ne slažu sa ovim tvrdnjama, potrošači stalno potvrđuju tezu da su proizvodi sa ispusta zaista kvalitetniji.

Pošto je tržište proizvoda iz ekstenzivne, a posebno organske proizvodnje u ekspanziji, dobro je da se i nauka umeša da potvrdi ili opovrgne ove tvrdnje. U slučaju jaja, ima naučnih dokaza da jaja koja potiču od jata koja su hranjena zelenom masom  (npr. travom, lucerkom ili koprivom) imaju manje holesterola, više vitamina A i E, više omega-3 masnih kiselina i zdraviji odnos omega-3:omega-6 masnih kiselina.

U jednom nezavisnom istraživanju testirana su jaja sa 14 ekstenzivnih farmi i utvrđeno je da imaju značajno veći sadržaj vitamina E, beta karotina i omega-3 masnih kisleina u odnosu na jaja sa farmi gde nosilje nemaju pristup paši. Takođe, bio je povećan i sadržaj vitamina A.

Sa druge strane, postoje i studije koje tvrde upravo suprotno – da nema nikakve razlike u kvalitetu jaja iz konvencionalne u odnosu na ekstenzivnu proizvodnju. To bi se delimično moglo objasniti razlikom u pristupu ogledima. Naime, industrija smatra da su sva jaja u kojima su kokoši imale pristup ispustu zapravo jaja iz ekstenzivnog sistema, bez obzira na to što niko nije kontrolisao koliko tačno vremena kokoši provode na ispustu, kakav je kvalitet ispusta, da li one konzumiraju zelenu masu sa ispusta i u kojoj meri.  To može dovestio do pogrešne slike jer samo postojanje ispusta nije garancija da kokoši na njemu provode dovoljno vremena i da konzumiraju dodatnu hranu sa ispusta. Činjenica je da, uprkos verovanju onih kojima ponašanje živine nije baš blisko, kokoši u suštini ne vole da izlaze na otvoren prostor, naročito ako nemaju zaklon. U slučajevima kada je ispust na “brisanom prostoru” relativno mali broj kokoši provodi vreme napolju. One se, čak i ako izađu, ne udaljavaju mnogo od objekta, a na tom delu najčešće i nema zelene mase koju bi konzumirale. U tom slučaju njihova jaja su faktički ista kao i jaja sa podnog sistema.

Zato nam ne preostaje ništa drugo nego da pratimo istraživanja (kojih je sve više) i da se ne oslanjamo baš na svaku reklamu koja propagira zdravlje sa ispusta. Na kraju i potrošači treba da daju svoj sud o ukusu i kvalitetu proizvoda sa ispusta i da se prema tome svako opredeli za proizvode koje će koristiti u svojoj ishrani.

 

Izvor:The PoultrySite, novembar, 2013.