U petak, 23.02.2018. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, u organizaciji Departmana za stočarstvo, održan je Dan živinara. Proizvođači su upoznati sa interesantnim temama, kao što su aktuelni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u 2018. godini, primena informacionih tehnologija u živinarskoj proizvodnji i zakonski okviri suzbijanja salmonele u živinarstvu.

Najviše pažnje i diskusije na ovom skupu je bilo oko kontrole prisustva salmonele na farmama živine. Istaknuto je da proizvođač može sam da uradi samokontrolu svoje živine na gazdinstvu u laboratoriji koju on sam izabere. Međutim, veterinarski inspektor koji na farmi radi kontrolu na salmonelu mora da uzorak šalje u referentnu laboratoriju, koja je akreditovana i samo takav uzorak će biti validan u kontroli prisustva salmonele. Jedan od proizvođača je postavio pitanje kako je moguće da su njegova dva uzorka imala dva različita rezultata analize, naime jedan je bio pozitivan a drugi negativan. Kolege iz Uprave za veterinu su pojasnili da je svako uzorkovanje zasebno a da je pri tome i pakovanje uzoraka, njihovo čuvanje i transport do laboratorije takođe bitno pri dobijanju rezultata. Osim toga, izbor metode koja se koristi za dijagnostifikovanje salmonele je takođe važna. Ovlašćena laboratorija mora o rezultatima ispitivanja na salmonelu da izvesti veterinarskog inspektora koji će dalje sprovesti mere koje su propisane.

Bitna diskusija se razivla i na temu prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Prema prošlogodišnjim usvojenim izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i pratećih pravilnika i uredbi, živinari su bili revoltirani zbog ove mere – oduzimanja prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Time su bili oštećeni da po uslovnom grlu dobiju u zakup određene površine u opštinama gde postoji državna zemlja. Na sreću, došlo je do izmena, tako  da u 2018. godini i živinari mogu da konkurišu na ovu meru. Pravo prečeg zakupa ostvaruje se u postupku u kome lokalna samouprava raspisuje javni poziv. Javni poziv se raspisuje do 30. juna tekuće godine, a prijava na javni poziv dostavlja se lokalnoj samoupravi najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Važna tema o kojoj je takođe bilo reči na skupu jeste potreba za udruživanjem živinara. Samo udruživanjem bi se lakše zajednički delovalo u rešavanju problema sa kojima se suočava živinarska proizvodnja.  O dosadašnjem radu  Zajednice živinara Srbije je pričao predsednik  gospodin Rade Škorić.

Svi prisutni su se složili da je susret proizvođača sa predstavnicima ministarstva, sekretarijata, nauke i struke veoma bitan jer omogućava da se na licu mesta razgovara o rešavanju gorućih problema u sektoru živinarstva. Ovom temom je i završen skup, uz konstataciju da bi bilo dobro da se „Dan živinara“ tradicionalno održava jedanput godišnje.