dobrobit brojleri evropska unijaEvropske grupe za zaštitu životinja (Eurogroup for Animals) kritikovale su novi izveštaj Evropske komisije o proizvodnji brojlera, navodeći da se EU ne trudi dovoljno da poboljša dobrobit tovnih pilića a u skladu sa direktivom Evropske unije 2007/43/EC koja je stupila na snagu od 1. januara 2012. godine. Po ovoj direktivi se određuju minimalni uslovi za zaštitu ptica koje se koriste za proizvodnju mesa.

Evropske grupe za zaštitu životinja izjavljuju da u izveštaju Evropske komisije o proizvodnji brojlera nije bilo reči o tome da li su jedini obavezujući indikatori – kumulativni mortalitet na farmama i stopa oštećenja tabanskih jastučića brojlera (foot pad dermatitis) korišćeni za procenu poboljšanja dobrobiti životinja.

Direktor Evropske grupe za zaštitu životinja, Reineke Hameleers, naveo je da nekoliko drugih ključnih problema socijalne zaštite brojlera trenutno ostaje zapostavljeno, kao što su upotreba sporije rastućih hibrida i rasa, povećana gustina naseljenosti, poboljšani standardi zaštite životne sredine, načini humanijeg klanja.

Hameleers kaže da su mere koje se odnose na implementaciju i primenu Direktive Evropske unije 2007/43/EC  neusklađene i vrlo slabe. Više od 60% brojlerskih farmi u Evropi posluje sa gustinom naseljenosti većom od 33 kg po kvadratnom metru što odstupa od osnovnog pravila Direktive.

Neki od identifikovanih problema izvršenja Direktive su:

– Manje od 5% svih brojlera u EU pripadaju hibridima i rasama sporijeg porasta.

– Oko 25% ukupno proizvedenih brojlera gaji se sa gustinom naseljenosti većom od 32 kg po kvadratnom metru.

– Samo mali broj zemalja definisao je maksimalne koncentracije gasova u objektima i obezbedio opremu za merenje ovog parametra.

– Malo zemalja poseduje uputstva za inspektore kako bi procenili da li je ventilacija na farmama dovoljna.
– Lica koja su zadužena za hvatanje i utovar brojlera pre transporta za klanje ne poseduju sertifikat o obučenosti za ovaj posao.

– Slučajne i iznenadne kontrole na farmama uglavnom se fokusiraju na resurse, a ne na same ptice.

Odgovor Evropske komisije

Komisija je u svom izveštaju rekla da su države članice bile upoznate sa koracima potrebnim za implementaciju sistema monitoringa za dermatitis nogu i dve trećine zemalja je uspostavilo takve sisteme.  Dodala je da su slučajne i iznenadne kontrole farmi i dalje važan deo bilo kog sistema kontrole, posebno da bi se proverila gustina naseljenosti i da li su menadžment, uslovi držanja i drugi resursi odgovarajući.

U Izveštaju Komisije se dodaje: “Za visok mortalitet brojlera često se odgovornost prebacuje na na loše uslove smeštaja i nege pilića kao i na roditeljska jata, ali ove sumnje nisu adekvatno potvrđene. Pravilna procena tehničkih zahteva, kao što je ventilacija koja utiče na dobrobit pilića, takođe predstavlja poseban izazov”.

Komisija je dodala da će nastaviti sa radom sa zemljama članicama EU kako bi širili primere dobre proizvđačke prakse u EU.

Izvor: Poultry World, april 2018. godine.