elektroliti brojlerski roditeljiIzbalansiran odnos katjona (pozitivno naelektrisanih jona natrijuma (Na+)  i kalijuma (K+) i anjona (negativno naelektrisanih jona hlora (Cl­)) je potreban da se postigne kiselo-bazna ravnoteža kod živine. Ovaj odnos se naziva ravnoteža elektrolita izračunava pomoću formule Na+ K -Cl, a izražava se  preko miliekvivalenata po kilogramu (mEk /kg).

Ispravna ravnoteža elektrolita je potrebna za regulisanje nivoa vode i pH u celom telu. Neravnoteža može dovesti do tibijalne dishondroplazije (tibial dyschondroplasia) i respiratorne alkaloze – koje mogu negativno uticati kvalitet ljuske jajeta.

Nedostaci Na i Cl mogu dovesti do kanibalizma i smanjene proizvodnje jaja, dok nedostatak K kod koka nosilja dovodi do sindroma iznenadne smrti jer zbog osmotske neravnoteže narušava normalnu funkciju srca.

Pod normalnim uslovima, kod ptica hranjenih po volji, takvi nedostaci su retki. Međutim,  brojlerski roditelji su u većem riziku zbog nižih nivoa proteina u ishrani i različitih programa ishrane. Iz tog razloga postoji izvesna nesigurnost oko ispravnog odnosa elektrolita u ishrani brojlerskih roditelja, naročito tokom eksploatacije.

U istraživanju koje je sproveo Aviagen® u ishrani roditelja ispitivana su tri nivoa elektrolita (170, 200 i 230 mEk/kg) tokom eksploatacije. Razlike u nivoima elektrolita postignute su manipulacijom K i Cl.  Različiti nivoi elektrolita nisu imali uticaja na proizvodnju i masu jaja. Međutim nivo elektrolita od 230 mEk / kg je rezultirao manjim procentom inapuklih jaja.

Kasnije u proizvodnji, kada je temperatura okoline bila viša (dovoljna da izazove toplotni stres), veći broj ptica prošao je bez posledica, takođe u tretmanima sa 230 mEk/kg. Pri kraju eksploatacije smanjen je mortalitet ptica u jatima kod  tretmana sa višim nivoima K (> 0.65%) u ishrani.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da viši nivoi elektrolita, povećanjem K, mogu biti korisni za brojlerske roditelje tokom toplotnog stresa. Pod normalnim uslovima, dovoljna je ravnoteža elektrolita između 170 i 200 mEk / kg sa minimalnim nivoom K od 0,6% u hrani, da bi se obezbedili dobri proizvodni rezultati.

Izvor: The Poultry Site, Octobar 2016.