furnished-cages-brownU jednoj američkoj studiji postavljeno je pitanje da li postoji uticaj sistema držanja na transmisiju infekcije Salmonelom Enteritidis kod kokoši nosilja. Većina infekcija koje su izazvane salmonelom kod ljudi, zapravo potiče od kontaminiranih jaja, tako da su komercijalna jata kokoši nosilja identifikovana kao najveći epidemiološki faktor rizika  – navodi Richard K Gast, američki stručnjak iz istraživačkog odeljenja za Istraživanje kvaliteta i sigurnosti jaja pri USDA Agricultural Research Service.

Način držanja živine i njenog smeštaja može imati uticaja na pojavu, prenošenje i opstanak patogenih bakterija kod živine – kaže se u naučnom radu Richarda Gasta i njegovih koautora koji je objavljen  u časopisu Poultry Science.

Iako je u poslednjih nekoliko godina mnogo pažnje i diskusije posvećeno načinu držanja živine, ovaj problem razmatrao se uglavnom preko uticaja sistema držanja na proizvodne rezultate, zdravlje i dobrobit živine, a znatno manje pažnje posvetilo se tome koliko sistem smeštaja utiče na zdravstvenu bezbednost živinskih proizvoda.  U navedenoj studiji ispitivan je efekat dva različita sistema držanja – konvencionalni kavezi i obogaćeni kavezi – na horizontalnu transmisiju Salmonele Enteritidis unutar grupe kokoši nosilja.  Izvedena su dva ogleda u kojima je 136 kokoši podeljeno u dve grupe od kojih je jedna držana u konvencionalnim, a druga u obogaćenim kavezima. Jedna trećina kokoši je oralno inokulirana Salmonelom Enteritidis u dozi od 108 CFU. U redovnim intervalima tokom naredna 23 dana uzimani su brisevi iz kloake svih kokoši u grupi. Utvrđeno je da je horizontalno prenošenje salmonele dovelo do toga da je u konvencionalnim kavezima pozitivno bilo 27,1% od neinficiranih kokoši, a u obogaćenim kavezima pozitivno je bilo 22,7% od neinficiranih. Dobijena razlika nije bila statistički značajna.

Autori zaključuju da su mogućnosti da se kokoši nosilje zaraze salmonelom putem horizontalne transmisije podjednake u kovencionalnim i u obogaćenim kavezima, što može biti značajan zaključak za procenu različitih sistema držanja. Bilo bi još interesantnije da se u ispitivanja uključe i sistemi držanja sa ispustom.

Referenca:  Gast R.K., R. Guraya, D.R. Jones and K.E. Anderson. 2014. Horizontal transmission of Salmonella Enteritidis in experimentally infected laying hens housed in conventional or enriched cages. Poultry Science. 93 (12):3145-3151. doi: 10.3382/ps.2014-04237