question-markPitanje: Interesuje me koju hranu koristiti u odgoju koka do 18-te nedelje? Imam neke informacije da je to ista hrana kao i u uzgoju brojlera ali to prihvatam sa nevericom.

Odgovor: Poštovani, potpuno ste u pravu. To nije ista smeša jer je nosiljama potrebno manje energije i manje proteina nego brojlerima. U odgoju nosilja koriste se tri ili četiri smeše, a njihov sastav, odnosno potrebe kokica u različitom uzrastu možete da pogledate na našem sajtu, na stranici

Ako hranu pravite sami, treba da ispoštujete date normative, a slobodno normative možete pogledati i na web sajtu kompanije kojoj pripada linjski hibrid koji koristite. Ako niste sigurni, pošaljite nam informaciju koji linijski hibrid je u pitanju, pa ćemo Vam poslati normative za ishranu.
Što se tiče opcije sa gotovom hranom,  u Vašem okruženju sigurno postoji neka fabrika stočne hrane kod koje možete kupiti i gotove smeše. To Vam je sigurnije, ako imate pouzdanog dobavljača.