inkubator povecanog kapacitetaZahtevi za smanjenjem troškova inkubacije naveli su stručnjake kompanije Petersime da razmišljaju kako proizvesti inkubator povećanog kapaciteta, u cilju smanjenja troškova amortizacije i održavanja. Sa tim ciljem planiraju da redizajniraju lese za jaja, konstrukciju inkubatora i kontrolu sistema za temperaturu. Prenosimo intreresantan tekst o inovacijama koje priprema kompanija Petersime.

Živinarska industrija pretrpela je mnoge izmene, a kapacitet inkubatora i proizvodnja jednodnevnih pilića možda su doživeli i najveće promene. Nekada se inkubatorska stanica koja je imala kapacitet od milion jaja nedeljno smatrala velikom, dok danas postoje i inkubatorske stanice koje legu 2, 4, pa čak i 6 miliona jaja nedeljno. Ovako veliki kapaciteti zahtevaju smanjenje troškova, koje se sada traži u povećanju broja jaja koja se mogu uložiti u inkubator.

Sa tim ciljem, Petersime je kreirao police (lese) za jaja koja su u obliku saća i koja mogu da prime 12% više jaja na istoj površini u odnosu na standardne lese.

14-04Petersime1

Mnogo problema treba da se reši pre nego što lese novog dizajna budu puštene u prodaju: jačina, izdržljivost, mogućnost pravilnog protoka vazduha između jaja, itd. Povećanje broja jaja, odnosno njihove gustine u inkubatoru, svakako ne mogu da se primene bez odgovarajuće adaptacije samog inkubatora, odnosno mašine. Iz tog razloga, razvijen je BioStreamer™ HD. Kompanija Petersime objavila je da je prvi primerak i prodat jednoj beloruskoj kompaniji i da se planira da u septembru bude pušten u pogon. Ova mašina ima za cilj da obezbedi bolju izdržljivost, bolji protok vazduha i bolje održavanje temperature. Logično je da ako ubacimo 12% jaja više u inkubator, moramo obezbediti i 12% više kapaciteta za grejanje, hlađenje i ventilaciju. To je posebno osetljivo od 16-18. dana inkubacije kada jaja, odnosno embrioni u njima proizvode najviše toplote, pa je hlađenje u tom periodu poseban izazov. Zbog toga će svaki segment u novim inkubatorima biti izmenjen i inovativan, ali se nadamo da će  krajni cilj da se na istoj površini i u istoj zapremini inkubatora inkubira veći broj jaja – biti ostvaren u bliskoj budućnosti.

Za više informacija posetite web sajt kompanije Petersime www.petersime.com