Kompanija Elanco počinje da koristi kamere za inspekciju trupova na liniji klanja. Dobijeni podaci bi, zajedno sa podacima koji se dobijaju sa farme i iz veterinarske službe, mogli značajno da doprinesu boljem zdravstvenom statusu životinja.

Oko kamere ne može da prevari – to je princip na kome se zasniva ova tehnologija. Upotreba kamera na liniji klanja ima zadatak da utvrdi kakvo je stanje trupova, da li ima oštećenja i koji je stepen i vrsta oštećenja. Na taj način će se dobiti objektivna povratna informacija o zdravstvenom statusu ptica i njihovoj dobrobiti tokom odgoja.

Elanco Knowledge Solutions (EKS) zajedno sa nemačkom firmom E+V pomaže proizvođačima da se izvrši inspekcija trupova na liniji klanja pomoću kamera visoke rezolucije koje mogu da odrede masu i kondiciju svakog individualnog trupa. Ti podaci se onda mogu relativno lako obraditi i dostaviti farmerima kao povratna informacija o stanju u njihovim objektima.

Ova tehnologija koristi se već duže vreme na klanicama za goveda i svinje, jer je tamo klasiranje trupova veoma bitno. U živinarstvu, kamerama se beleže oblici i dimenzije trupa, a pomoću softvera se određuje masa trupa. Većina proizvođača oslanja se na merenje mase pilića na kamionu prilikom isporuke. Merenje mase pilića na liniji klanja omogućava uvid u individualne mere čime se dobija i raspon masa unutar jata, odnosno ujednačenost. To je veoma važan podatak za farmera sa analitičkog aspekta. Sistem trenutno može da odredi masu trupa sa preciznošću od 94% na liniji na kojoj prođe 140 ptica za minut.

Drugi veoma bitan aspekt je što se mogu detektovati oštećenja, kao što su oštećenja na koži, polomljena krila, modrice i plikovi na trupu. U nekim slučajevima mogu se primeniti i dodaci koji pomoću svetlosti identifikuju mane koje ljudsko oko ne može da detektuje. Opciono se može dodati i treća kamera koja određuje oštećenje tabanskih jastučića i ona je već u upotrebi u nekim evropskim zemljama.

Za sada se ove kamere koriste da bi se podaci iskoristili za monitoring rezultata koji su posledica tehnološkog procesa na farmi (masa i kvalitet trupa), pa imaju potencijal da budu dobra povratna informacija za farmera. Dobijene informacije će omogućiti da se analiizira, i po potrebi popravi, ceo proces proizvodnje – od prijema jednodnevnih pilića, do hvatanja i isporuke pillća do klanice.

Monitoring pilića kamerama je proces koji je još u začetku, ali stručnjaci predviđaju da će se tokom vremena razvijati i postati standard u proizvodnji pilećeg mesa.

Izvor: World Poultry, avgust, 2017.