Header image alt text

Živinarstvo.com

Ishrana

Ishrana predstavlja najveći trošak koji utiče na cenu proizvoda u živinarstvu, bilo kod nosilja ili u proizvodnji brojlera. S obzirom na dinamičnost ove oblasti portal Živinarstvo.com ovom stranicom želi da pomogne u praćenju savremenih dostignuća vezanih za ishranu živine.

Precizna ishrana živine

Na Tari je od 26-28.09.2017. godine,  održano XXVI SAVETOVANJU ŽIVINARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem. Na Savetovanju je održano mnogo interesantnih predavanja, a jedno od njih odnosilo se i na preciznu ishranu živine. Rad pod nazivom „Primena precizne poljoprivrede u stočarskoj proizvodnji: precizna ishrana živine“ autora prof. dr Lidije...Dalje...


Prijavite se za webinar o poboljšanju konverzije hrane

Najveći deo troškova na farmama otpada na troškove ishrane, pa je logično da se što bolje iskoristi svaki kilogram konzumirane hrane, odnosno da se što efikasnije pretvori u proizvode. Ovo nije novina, ali se nalazimo u vremenu kada je poboljšanje efikasnosti korišćenja hrane bitnije nego ikad,...Dalje...


Precizna ishrana brojlerskih roditelja

Precizna ishrana je koncept za koji se smatra da ima veliku budućnost u ishrani domaćih životinja. Ona se načelno bazira na principu individualne ishrane životinja, na osnovu njihovih potreba, a sve se postiže uz pomoć IT tehnologije i sofisticirane obrade podataka. Ona ima veliku perspektivu kod...Dalje...


Efekat dodatka 25-hidroholekalciferola i kantaksantina u hranu na performanse brojlerskih roditelja i njihovo potomstvo

Od 26-30. aprila 2017. godine u Turskoj je održan četvrti Međunarodni kongres o živinskom mesu (4th International Poultry Meat Congress). Na ovom skupu prezentovan je veoma interesantan rad autora Elise Folegatti i Mustafe Unala koji se odnosi na efekat 25-hidroholekalciferola i kantaksantina na brojlerske roditelje....Dalje...


Korišćenje larvi crne muve u ishrani živine i riba

Najnovije istraživanje u Keniji se bavi mogućnošću upotrebe larvi crne muve (Hermetia Illucens) kako u ishrani živine, tako i u hrani za ribe na manjim farmama. Mali proizvođači živine i ribe u Africi pogođeni su povećanim troškovima hrane (kao što je riblje brašno), koji sada čine...Dalje...


Older Entries »

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.