Header image alt text

Živinarstvo.com

Ishrana brojlera

Ishrana brojlera je najznačajni faktor u brojlerskoj proizvodnji. Ekonomska računica je pokazala da najintenzivniji programi ishrane brojlera koji rezultiraju najbržim porastom, nisu uvek i najekonomičniji, jer su troškovi hrane nekada u veoma lošem odnosu prema ceni žive vage pilića. Od tog pariteta dosta zavisi i sastav smeše i proizvodni rezultati koji se mogu dobiti. Pored toga, brojleri imanju jako veliki apetit i konzumacija hrane je visoka bez obzira na sadržaj energije u smešama. To primorava nutricioniste i odgajivače da jasno postave ciljeve proizvodnje – očekivani prirast, konverziju, brzinu porasta i kvalitet trupa i da tome prilagode programe ishrane.

Programi ishrane brojlera se razlikuju u zavisnosti od hibrida, dužine tova, podneblja u kome se odgajaju i cene hraniva. Svaki porizvođač linijskih hibrida predlaže više programa ishrane za svoje hibirde, a prikazane su potrebe brojlera u standardnom tovu do 42 dana.

Potrebe brojlera hibrida Cobb 500 i Ross 308

TabelaPotrebe2015

Živina nerado konzumira smeše koje su previše fino samlevene, kao i lepljivu hranu. Brojlere treba hraniti peletiranim smešama, a veličinu pelete prilagoditi uzrastu. Prednosti su u tome što peletiranje dovodi do uništavanja svih vegetativnih formi mikroorganizama, smanjenja rastura hrane, smanjenja dekompozicije hrane i povećanja svarljivosti hranljivih materija i metaboličke energije. Negativan efekat je u tome što proces peletiranja dovodi do smanjenja sadržaja termolabilnih vitamina i enzima u hrani. Problem je i u tome što je peletiranje relativno skup proces, ali se u praksi pokazalo da se dodatni troškovi višestruko isplate kroz navedene prednosti.

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.