Header image alt text

Živinarstvo.com

Ishrana

Ishrana predstavlja najveći trošak koji utiče na cenu proizvoda u živinarstvu, bilo kod nosilja ili u proizvodnji brojlera. S obzirom na dinamičnost ove oblasti portal Živinarstvo.com ovom stranicom želi da pomogne u praćenju savremenih dostignuća vezanih za ishranu živine.

Testiraju se novi varijeteti pšenice sa visokim sadržajem fitaze

psenica fitaza

Istraživači sa Univerziteta Nottingham Trent iz Engleske i Aarhus Univerziteta iz Danske stvorili su potpuno novi varijetet pšenice koji bi mogao da smanji potrebu za dodavanjem suplemenata u hranu i da istovremeno ima pozitivan uticaj na razvoj kostiju kod živine.

Problem strukture i čvrstoće kostiju kod pilića...Dalje...


Optimalan nivo elektrolita kod brojlerskih roditelja

elektroliti brojlerski roditelji

Izbalansiran odnos katjona (pozitivno naelektrisanih jona natrijuma (Na+)  i kalijuma (K+) i anjona (negativno naelektrisanih jona hlora (Cl­)) je potreban da se postigne kiselo-bazna ravnoteža kod živine. Ovaj odnos se naziva ravnoteža elektrolita izračunava pomoću formule Na+ K -Cl, a izražava se  preko miliekvivalenata...Dalje...


Naučnici su dali predlog za poboljšanje ishrane ženskih brojlera

brojleri

Istraživači sa Univerziteta Arkanzas (SAD) – dr Sami Dridi i dr Michael Kidd otkrili su novi način za poboljšanje ishrane ženskih brojlera. Oni naglašavaju koliko je ishrana važan faktor kada su u pitanju troškovi brojlerske proizvodnje i ukazuju da se oni mogu smanjiti kroz...Dalje...


Fitogenici za bolje zdravlje creva kod živine

Nutricionisti, proizvođači hrane za životinje i proizvođači živine i dalje traže alternative za antibiotike kao stimulatore porasta. Međutim, “čarobni štapić” u obliku aditiva hrani još nije pronađen.  Fitogenici su trenutno u žiži interesovanja zbog njihove dostupnosti i pokazane efikasnosti.

Kod životinja koje se koriste za proizvodnju...Dalje...


Korekcija kod izračunavanja konverzije hrane

U novijoj stručnoj literaturi pojavio se interesantan članak koji potpisuje Luc Maertens, ekspert iz oblasti živinarstva, u kojem on predlaže da se izračunavanje konverzije hrane koriguje u zavisnosti od telesne mase brojlera.

Stepen konverzije hrane (FCR) kod brojlera je u velikoj zavisnosti od...Dalje...


« Newer EntriesOlder Entries »

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.