Zabrinutost oko upotrebe formaldehida u dezinfekciji nasadnih jaja navela je austrijske istraživače da ispitaju i razviju neke prirodne alternativne proizvode.

U mnogim velikim evropskim inkubatorskim stanicama nasadna jaja se tretiraju formaldehidom kako bi se izvršila njihova dezinfekcija. Prema Tomislavu Cernavi sa Instituta za biotehnologiju iz Graca (Institute for Environmental Biotechnology of TU Graz) postoji velika zabrinutost stanovništva koje živi u okolini ovakvih inkubatorskih stanica, jer formaldehid može da “pobegne” i da zagadi vazduh u okolini. Motivisani time, stručnjaci iz Austrijskog centra za industrijsku biotehnologiju u saradnji sa start-up kompanijom Roombiotic, rade na stvaranju prirodne alternative – proizvoda koji je prihvatljiv za životnu sredinu i koji će biti baziran na mikroorganizimima koji su antagonisti patogenim bakterijama.

U okviru projekta na kome se radi još od 2009. godine, prvo su ispitane bakterije koje su pokazale najveći efekat u sprečavanju tručeži bundevinog semena. Iskustva sa ovog projekta su iskorištena da se ispita primena ovih bakterija i na ljusci jajeta. Utvrđeno je da bakterije koje proizvode pirazin imaju učinak od 99,6% protiv patogenih mikroorganizama na ljusci jajeta. To je nivo koji se postiže i primenom formalina.

Druga prednost ove supstance je u tome što je isparljiva na sobnoj temperaturi, pa se i oprema koja je korišćena za fumigaciju može koristiti i za upotrebu pirazina. Sledeći korak je testiranje na velikom broju jaja i potraga za partnerima koji će omogućiti komercijalizaciju ovog tehničkog rešenja.

Studija je objavljena u online žurnalu Scientific Reports koji omogućuje slobodan pristup čitaocima.