Uporedo sa porastom zabrinutosti zbog klimatskih promena, raste i priznanje farmerima koji uspevaju da proizvode svoje proizvode sa veoma niskim stepenom uticaja na životnu sredinu. Tako je u Bonu prošle nedelje objavljeno da je jedan holandski farmer uspeo da proizvede jaje koje ima neutralan karbonski otisak, što znači da nema ni najmanji negativan utcaj na spoljašnju sredinu.

Kipster Farm je naziv farme koja smatra sebe najboljom farmom na svetu kada je u pitanju dobrobit životinja i zaštita životne sredine. Primera radi, za proizvodnju energije postoji 1.100 solarnih panela. Farma koristi 40% te energije, a ostatak isporučuju za prodaju.

U proizvodnji se koriste kokoške koje nose jaja bele boje ljuske, jer su one lakše i zahtevaju manje hrane. Hrane se isključivo ostaciima iz poljoprivredne proizvodnje i to im se za karbonski otisak računa kao 0. U „redovnoj“ proizvodnji jaja oko 70% karbonskog otiska otpada na hranu.

Farmer Ruud Zanders je rekao da nosilje nisu hranjene kukuruzom i da su imale fantastične uslove držanja koji su bili u potpunosti u skladu sa njihovim potrebama. U okviru objekta je staklena bašta u kojoj ima drveća i stabala po kojima se ptice penju. Postoje i dva izlaza na ispust gde ptice mogu da izađu na svež vazduh. Muški pilići iz ovog sistema se ne ubijaju nego se gaje do 17 nedelja i prodaju za meso u industriji hamburgera, a iznošene nosilje se prodaju za proizvodnju mesnih proizvoda. Farma je kapaciteta 24.000 nosilja.

Jaja iz ovog sistema koštaju 0,23-0,24 € i prodaju se u prodavnicama lanca Lidl. Poređenja radi, prosečna cena jaja u toj oblasti iznosi 0,16-0,17 €.

Ukoliko želite da pogledate kako farma izgleda, posetite website www.kipster.farm