jonizujuce sijalice brojleriFarmer Bernard Wolters probao je da uvede neke promene u svojim objektima za tov pilića pa je upotrebio jonizujuće lampe. Bio je oduševljen rezultatima, a više o ovome donosi portal World Poultry. Za Vas smo pripremili tekst na srpskom jeziku.

Na ideju da obične lampe zameni jonizujućim lampama, Bernard Wolters je došao prilikom postavljanja LED lampi u svojoj kući. Kompanija koja je postavljala rasvetu predložila mu je da u objekte postavi jonizujuće lampe. Tad je postavio 42 lampe tako da svaka pokriva 55 m2 prostora. Lampe su imale normalna grla i bilo ih je lako postaviti u postojeće instalacije.

“Rezultati su bili fantastični – kaže Wolters. Mikroklimatski uslovi u objektu su bili značajno bolji od prvog dana.  Bilo je mnogo manje prašine nego u drugim objektima. Onda smo postavli još jače lampe (25 miliona jedinica po lampi). Potrošnja je 0.6 Wati po lampi.”

 Korisni efekti za mikroklimat u objektima

jonizujuca sijalica 3Osnovna ideja je bila da se popravi mikroklimat u objektima. Iako zvuči čudno, jonizujuće lampe se ne postavljaju zbog svetlosti, nego zbog mikroklime. One doprinose ubacivanju negativnih jona u objekat, a ove negativno naelektrisane čestice vezuju prašinu iz vazduha. Prašina i amonijak su uglavnom pozitivno naelektrisani, pa ih negativni joni “kupe” iz vezduha i tako ga prečišćavaju. Neka naučna istraživanja su pokazala da se na ovaj način vezuju i neki virusi i bakterije u vazduhu.

Ove efekte potvrđuje farmer Bernard Walters koji tvrdi da je vazduh u objektima sa jonizujućim lampama bio znatno bolji, iako je stepen ventilacije bio isti kao u drugim objektima. Bilo je manje prašine u vazduhu jer se ona deponovala na prostirku. Čist vazduh je bio u objektima i posle tri nedelje. Merenja su pokazala da je u vazduhu bilo 30% manje amonijaka i 30% manje prašine. Pozitivan efekat je bio posebno izražen kad je bila uključena minimalna ventilacija.

Isplativost za tri turnusa

BernardOvaj farmer je očigledno veoma zadovoljan efektima jonizujućih lampi. “Pilići se gaje u znatno boljim uslovima, sa manje prašine i amonijaka u vazduhu što je veoma pozitivno. Tokom prva tri turnusa imali smo manji mortalitet za 1.5-2%. Takođe smo zaključili da imamo bolju uniformnost jata. Konverzija je bila bolja za 1 do 3 poena (poen je 0.01 u koeficijentu konverzije). Utrošili smo manje lekova i imali smo veću završnu masu pilića za 30-40 g“ navodi Bernard.

Tokom čišćenja objekata između turnusa, lampe se ne isključuju. Bernard veruje da one i tada značajno doprinose čistijem vazduhu i naredni turnus će se useliti u čistiji objekat i zdraviju sredinu. Neki proračuni govore da je investicija oko 1 Euro po m2, i prema proračunu ona će se vratiti za tri turnusa.

Članak je napisao DICK DUINDAM  18. maj, 2015

Članak je u celosti objavljen u magazinu World Poultry, no. 1, 2015.