Hy lineKokoške koje se gaje u obogaćenim kaveznim sistema su pod većim stresom od kokošaka gajenih u klasičnim konvencionalnim kavezima – objaveljeno je u jednoj studiji iz Misisipija i Teksasa A & M Univerziteta.

U ovim istraživanjima naučnici su gajili jednu grupu 20-nedeljnih kokica u obogaćenim kavezima, a drugu grupu u klasičnim konvencionalnim kavezima. Određivanje nivoa stresa su vršili na osnovu plazma kortikosterona i kombinovane fizičke asimetrije kao i tonične imobilnosti (TI) i inverzije kao mere straha.

U 23. nedelji starosti kokoši nije zabeležena statistički značajna razlika između kokoši gajenih u obogaćenim i konvencionalnim kavezima, dok je značajna razlika između ova dva sistema zabeležena u 33. nedelji. U poređenju sa nosiljama iz konvencionalnih kaveza, kokoši u obogaćenim kavezima su imale više koncentracije kortikosterona (26.7 ± 4.9 ng/ml naspram 11,10 ± 3,25 ng/ml).

Istraživači su takođe otkrili u ovoj studiji da su ptice gajene u obogaćenim kavezima intenzivnije mahale krilima u odnosu na kokoške iz konvencionalnih kaveza i ovi rezultati su predstavljeni na godišnjem sastanku Udruženja živinara.

Naučnici su istakli da je najčešći hibrid kokošaka koji se gaji u konvencionalnim kavezima u SAD Leghorn Hy-line W36, koji je i korišćen u pomenutim istraživanjima. Ovi naučnici pretpostavljaju da obogaćeni kavezni sistemi nisu pogodni za gajenje pomenutog hibrida Hy-line W36.

Izvor: The Poultry Site, 05 avgust 2016.