Header image alt text

Živinarstvo.com

Biosigurnost

Biosigurnost je proces koji  ima za cilj da spreči pojavu i širenje bolesti na farmi. Efikasan program biosigurnosti sastoji se iz više elemenata i treba da čini celinu sa programima za obezbeđenje bezbednosti proizvoda na farmi.

Cilj biosigurnosnog programa je da spreči izlaganje životinja patogenima koji nisu na farmi i da minimizira uticaj endemskih patogena. Biosigurnost farme se može definisati i kao planiranje i implementacija programa u cilju minimizacije različitih vrsta rizika koji imaju štetan efekat na farmu i na životinje na njoj. Procedure u okviru biosigurnosti su vezane za poboljšanje zdravlja i produktivnosti živine.

Prvi korak u definisanju programa biosigurnosti je procena trenutnog stanja. Procenu stepena biosigurnosti na Vašoj farmi možete proveriti pomoću on-line upitnika.

Za sve dodatne informacije, procenu i  izradu programa biosigurnosti stojimo  na raspolaganju.

 

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.