Organizacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agricultural Organization – FAO) predviđa nedostatak proteina za ishranu ljudi i životinja do 2050. godine, širom sveta. Evropa želi da bude nezavisna od masovnog uvoza soje i da smanji globalan prekomeran ribolov radi proizvodnje ribljeg brašna. Zato Wageningen Livestock Research  centar istražuje insekte kao izvor proteina za živinarsku proizvodnju.

Najčešće korišćeni izvori proteina u proizvodnji svinja i živine su riblje brašno, sojina sačma, pogače suncokreta i uljane repice. Međutim globalna potražnja za životinjskim proteinima za ljudsku potrošnju se povećava, što povećava i cenu navedenih sastojaka. Dakle, potrebne su sirovine bogate proteinima za stočnu industriju. Insekti mogu biti održivi alternativni izvori proteina, posebno ako se odgajaju na supstratima biološkog otpada. Insekti su hladnokrvni i zato mogu efikasno pretvoriti biološki otpad niskog kvaliteta u visoko vredne i kvalitetne proteine.

U svetu postoji nekoliko kompanija koje koriste insekte u stočnoj hrani. Međutim, u Evropi se to ograničava EU zabranom PAP-a (Processed Animal Protein – obrađeni životinjski proteini). Ograničenja su uvedena nakon izbijanja bolesti ludih krava  (BSE – Bovina encefalopatija). Do sada se živi insekti i prerađeno ulje insekata koriste samo kao sastojci za stočnu hranu. Primer upotrebe ulja insekata je holandska kompanija Coppens Diervoeders koja ulje koristi u ishrani prasadi u odgoju,  već skoro dve godine.

Dugoročno se očekuje da će se obrađeni proteini od insekata, a ne samo ulje, moći ponovo koristiti u ishrani živine. Proteini insekata su već dozvoljeni za ishranu riba na ribnjacima i hranu za kućne ljubimce. “Proteini insekata su odlična zamena za riblje proteine. Proteini insekata su veoma slični mnogim dozvoljenim proteinskim izvorima. Trenutno se sa živim larvama insekata može hraniti živina ali pod strogo kontrolisanim uslovima, ali obrađeni insekti i njihovi proizvodi su i dalje zabranjeni “, kaže Dr Veldkamp istraživač iz oblasti hrane za životinje u Wageningen Livestock Research  centaru.

Dr Veldkamp  navodi da su u 2017. godine započeli in vitro studije na laboratorijskom nivou u pravcu proizvodnje hrane od insekata. Krajem 2017. godine započeli su istraživanje postojećih literaturnih izvora o primeni insekata u ishrani životinja. Na osnovu objavljenih istraživanja može se videti da je većina istraživanja obavljena u Aziji, što je veoma logično prema njemu, jer su decenijama insekti korišćeni u ishranu ljudi i životinja u tom delu sveta. “Naše istraživanje usmeravamo na funkcionalne osobine supstanci koje se nalaze u insektima. To su hitin, hitosan, dipeptidi i laurinska kiselina. Na osnovu literature, očekujemo da će ove četiri supstance pozitivno uticati na imuni sistem živine” – kaže Dr Veldkamp.
Na kraju, upotreba ovih supstanci u industriji hrane može dovesti do veće otpornosti ptica i manje upotrebe antibiotika. Dr Veldkamp kaže: “Očekujemo, na osnovu istraživanja literaturnih izvora da će se u narednim mesecima, otkriti još više supstanci koje povećavaju imunološki sistem živine. “Od druge polovine 2018. godine konzorcijum će takođe sprovoditi laboratorijska istraživanja. Tokom laboratorijskog istraživanja ove supstance će biti ispitane, kako bi se utvrdilo da li imaju uticaj na imuni sistem živine”.

Na osnovu laboratorijskih testova u drugoj polovini 2018. godine biće izabrane određene supstance od insekata za biološke oglede. Ovo će se raditi na eksperimentalnom objektu Cargill-a. “U početku ćemo sprovoditi testiranje na brojlerima, da vidimo da li možemo povećati imunitet istih.” Jedan od insekata koji je najpogodniji za proizvodnju je crna muva (Hermetiu illucens) , koja potiče sa područja sa suptropskom klimom, ali se nalazi i u nekim zemljama južne Evrope. Velika korist muve je da se reprodukuje brzo i veoma je dobra za razgradnju različitih vrsta biološkog otpada.

Za projekat “Proizvodi od insekata kao inovativni koncepti hrane: funkcionalne osobine i bezbednost hrane” dr Veldkamp i njegov tim traže posebne supstance koje imaju pozitivan uticaj na imunitet kod živine .  „Ako uspemo da izolujemo takve supstance, trudićemo se da ih obezbedimo za korišćenje kompanijama za proizvodnju stočne hrane na duže staze. Jako verujem da proizvodi od insekata imaju dodatnu vrednost za stočarski sektor u svetu“, navodi dr Veldkamp. “U ovom trenutku ne bismo mogli proizvesti dovoljno insekata da pokrijemo potrebu samo u Holandiji. Dakle, ako krenemo napred nakon našeg početnog istraživanja, neophodan je snažan fokus na povećenje proizvodnih kapaciteta, kako bi se smanjila troškovi proizvodnje. Ako bi 5% proteinskih hraniva u ishrani brojlera, samo u Holandiji, zamenilo insektnim proteinima, bil bi potrebno 72 kilotona insekata.

 

Izvor: PoultryWorld, maj 2018. i https://www.wur.nl/en/show/Insects-as-a-sustainable-feed-ingredient-in-pig-and-poultry-diets-1.htm