Epidemija ptičjeg gripa širom Evrope dovela je do toga da se mnoga jata živine drže trenutno u zatvorenom prostoru. Nekoliko evropskih organizacija za proizvodnju jaja pozvala su Evropsku komisiju da pod hitno pregleda sadašnje pravilnike o uslovima  koliko živinska jata mogu da se čuvaju u zatvorenom prostoru, pre nego što izgube svoj status – jaja iz free range sistema.

H5N8 virus ptičijeg gripa, koji hara Evropom i svetom zbog migracije divljih ptica, doveo je do toga da nacionalne vlasti zahtevaju  zabranu držanja živine na ispustima, kako bi se izbegla dalja infekcija ovim virusom.

Preko 80% kokoši nosilja iz free range sistema u EU, sada je smešteno u objektima bez mogućnosti izlaska na ispust,  u skladu sa naredbama državnih organa. Sadašnja pravila nalažu da jaja od koka nosilja koje se drže duže od 12 nedelja u zatvorenom prostoru bez mogućnosti korišćenja ispusta – gube status „free range“ jaja.

Trenutno postoji realna mogućnost da zbog novonastale situacije, vrlo malo jaja iz free range sistema bude dostupno potrošačima u EU. Takođe može doći do velikog poremećaja u lancu snabdevanja, od prepakivanja i štampanja nove ambalaže, koje ova promena zahteva, ne samo za sveža jaja, nego i za sve proizvode u čiji sastav ulaze free range jaja.

Zbog toga  je nekoliko evropskih organizacija za proizvodnju jaja  kao što je EUVEP (EU udruženja za proizvođače i prerađivače jaja) pozvalo je Evropsku komisiju da izda odstupanje, kako bi kokoši nosilje koje ostaju u zatvorenom više od 12 nedelja zbog problema ptičjeg gripa, održale svoj status „free range“ na nešto duži period.
Peka Pesonen, generalni sekretar Copa i COGECA, navodi: “Jasno je da je prisustvo virusa u EU izvan kontrole poljoprivrednika, zbog migracije divljih ptica. S obzirom na izuzetne okolnosti, ne možemo prihvatiti da poljoprivrednik koji je investirao u free range sistem da snosi dodatne troškove  zbog reklasifikacije proizvedenih jaja“.

 

Izvor: Poultry World, mart 2017.