Komapnija AVIAGEN objavila je novi priručnik za uzgoj brojlera na srpskom jeziku. Zainteresovani ga mogu preuzetni ovde.