eierkennzeichnung100_v-contentgrossPrema direktivi  Evropske unije (1999/74/EC) od 1. januara 2012. godine u svim državama EU ne smeju se uzgajati koke nosilje u klasičnim konvencionalim kavezima. Kao alternativa se nude obogaćeni kavezi i  alternativni sistemi gajenja (podni sistem, avijarni sistem, podni sistem sa ispustom (free range) i  organska proizvodnja). Koke dakle mogu samo da se drže u tzv. obogaćenog kavezima u “malim grupama”. Kavezi u kojima živi oko 40 ptica moraju imati sedalice, gnezda i opremu za oštrenje kandži. Od 2023. godine će čak i obogaćeni kavezi će biti zabranjeni u Nemačkoj.

Takođe u svim državama EU pravilnikom se propisuju minimalni uslovi koje u pogledu kvaliteta moraju ispunjavati jaja i proizvodi od jaja i kako se jaja moraju obeležavati (pečatirati). Praksa pečatiranja jaja postoji u Evropskoj uniji, ali nije obavezna. Njihovi proizvođači jaja praktično su pečatiranje primenili u praksi sa ciljem da poboljšaju prodaju jaja. Postoje mašine za pečatiranje jaja, a neki veliki proizvođači u EU imaju beskontaktni laser sa kojim na farmama i odmah obeležavaju svako jaje.

Sam pečat može izgledati ovako- 1-DE-0121456 i mora po određenom redosledu da sadrži sve informacije koje kupac treba da zna o poreklu jajeta.

Prvi broj na pečatu nam pokazuje način uzgoja

  • 0 = “organsko” jaje, od koka nosilja gajenih po principima organske proizvodnje
  • 1 = slobodno gajenje, jaja od koka nosilja gajenih u podnim sistemima držanja sa ispustom (free range)
  • 2 = podni sistem, jaja od koka nosilja gajenih u podnim sistemima držanja, bez ispusta
  • 3 = kavezni sistem, držanje koka nosilja u tzv. obogaćenim kavezima

Iza prvog broja dolazi međunarodna oznaka jajeta, kao na primer: Nemačka – DE, Srbija -RS, Mađarska -HU, Holandija- NL, Švajcarska -CH.

Nakon ove oznake sledi kod farme, gde se farma nalazi i koja farma je u pitanju.

Izvor: http://www.ndr.de/ratgeber/kochen/warenkunde/Die-Kennzeichnung-von-Eiern-richtig-verstehen,ei100.html