debikirana kokaU jednom istraživanju australijskih naučnika došlo se do zaključka da debikiranje kljuna kod mladih koka u odgoju smanjuje pojavu kljucanja perja u eksploataciji. Nedavno objavljen rad naučnika iz Australije prikazuje rezultate istraživanja efekta obogaćenja životne sredine i debikiranja kljunova u odgoju na ponašanje i oštećenje perja kasnije u ekspolataciji kod koka nosilja.

U svom radu objavljenom u  naučnom časopisu Poultry Science, autor Kate Hartcher sa Univerziteta u Sidneju i njeni koautori sa univerziteta u Novoj Engleskoj i Melburnu objašnjavaju da je eksperiment bio postavljen u šesnaest boksića sa po 50 ISA Brown koka nosilja. Polovina koka su bile debikirane kao jednodnevni pilići sa infra-crvenim laserom. Blago debikiranje je bilo ponovljeno u starosti od 11 nedelja sa toplim noževima. U pojedinim boksićima životna sredina je bila obogaćena sa trakama za kljucanje ili razbacanim zrnevljem ovsa ili dubljom prostirkom. Po četiri pileta iz svakog boksića su obeležena i posmatrana u periodu od treće do 14. nedelje starosti. Procena stanja perja vršena je na kraju eksperimenta u 43. nedelji života.

U rezultatima studije se navodi da su koke sa debikiranim kljunom pokazivale manje kljucanje prostirke (p=0,003), malo “jačeg kljucanja” perja (p=0,021) i više “lakšeg kljucanja” perja (p=0,018) u odnosu na koke koje nisu bile debikirane tokom perioda odgoja.
Debikirane koke su takođe imale manje oštećenja perja u 43. nedelji starosti ( p<0,001).
Rezultati ukazuju na to da lakše kljucanje perja tokom odgoja nije u vezi sa oštećenjem perja u ekspolataciji. Osim toga, komentariše Hartcher i koautori, veće stope kljucanja prostirke i jako kljucanje perja tokom odgoja može biti preduslov oštećenja perja kasnije u ekspolataciji.
Obogaćenje životne sredine nije uticalo na oštećenje perja, dodali su oni, i zaključili da, iako nije bilo efekta obogaćivanja životne sredine, debikiranje kljuna je efikasan način u smanjenju oštećenja perja u 43.nedelji života.

Izvor:  Poultry Science, 01. maj 2015.

Hartcher K.M., K.T.N. Tran, S.J. Wilkinson, P.H. Hemsworth, P.C. Thomson and G.M. Cronin. 2015. The effects of environmental enrichment and beak-trimming during the rearing period on subsequent feather damage due to feather-pecking in laying hens. Poultry Science. 94:852-859.