Od 05-10. juna 2017. godine u Herceg Novom održan je međunarodni Simpozijum o stočarstvu ISAS 2017. Na ovom skupu mogla su se čuti interesantna izlaganja koja su se bavila aktuelnom problematikom u stočarskoj proizvodnji.

Organizatori skupa ISAS 2017 bili su:

  • Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo i
  • Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Institut za zootehniku.

Ove godine ko-organizatori skupa bili su: University of Montenegro, Biotechical Faculty, Podgorica – Montenegro; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences – Slovakia; National Agricultural and Food Centre,  Research Institute for Animal Production in Nitra – Slovakia; University of Josip Juraj Strossmayer Faculty of Agriculture Osijek – Croatia; Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara, Faculty of Animal Science and Biotechnology – Romania; University of Zagreb, Faculty of Agriculture – Croatia.

Na ovom naučnom skupu publikovano je i izloženo ukupno 108 radova, od kojih je tri rada po pozivu izloženo u vidu plenarnih predavanja. U pet sekcija, naučni radnici iz svih oblasti stočarske proizvodnje pokazali su rezultate svojih istraživanja kroz 38 usmenih izlaganja i 67 poster prezentacija.

U okviru plenarnih predavanja dr Bjorg Heringstad govorila je o mogućnostima da se metodama selekcije borimo protiv metaboličkih bolesti. Prof. Dr Ištvan Komloši je imao interesantnu prezentaciju pod nazivom Precizna stočarska proizvodnja u kojoj je izneo mogućnosti primene metoda recizne poljoprivrede u stočarstvu. O tome je govorio i dr Peter Knapp, sa posebnim akcentom na mogućnosti poboljšanja proizvodnje u svinjarstvu.

Ostali radovi podeljeni su u pet sekcija: Lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo; Genetika, odgajivanje i reprodukcija životinja; Ishrana životinja; Kvalitet proizvoda; Zdravlje i dobrobit životinja i biosigurnost.

Svi radovi objavljenu su u Zborniku radova i u Zborniku sažetaka i dostupni su u elektronskoj formi na web sajtu

http://www.livestocksym.com/