Životna sredina, odnosno okruženje u kojem se odgajaju kokoši nosilje u ranoj fazi života, može da utiče na njihovo ponašanje kada jednog dana budu puštene na ispuste. Pošto prelazak iz objekata na ispuste može biti veoma stresan, grupa australijskih istraživača se posvetila ispitivanju ove problematike i došla do zanimljivih zaključaka.

Dr Dana Campbell sa Univerziteta New England (UNE) i organizacija CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) ispitivali su ponašanje nosilja na ispustu u zavisnosti od okruženja u kome su gajene na početku odgoja. Formirane su dve grupe kokoši hibirda HyLine brown. Jedna grupa je odgojena u standardnim prostorijama (slika 1) u kojima nije bilo dodatnih sadržaja.

Druga grupa gajena je u sličnoj prostoriji, ali im je  prostor obogaćen raznim objektima koji su imali za cilj da im bude zanimljivije, da se naviknu na buku i da imaju neku dodatnu stimulaciju koja će se kasnije pojaviti i na ispustima. Prostorija je obogaćena kutijama, igračkama, prevrnutim plastičnim kantama, povremeno su puštani glasni zvuci i obojeno svetlo (slika 2).

Ovakva stimulacija trajala je tri nedelje, a posle toga su predmeti izvađeni i prostor je bio je identičan standardnim uslovima gajenja.

Obe grupe su po završetku odgoja prebačene u objekte sa ispustima i individualno su obeležene odašiljačima koji su omogućili istraživačima da prate njihovo ponašanje i kretanje. Kokoške su posmatrane u periodu od 21-42. nedelje starosti.  U početku, ptice koje su bile u obogaćenom okruženju su više izlazile na ispust i više vremena su provodile na ispustu u odnosu na ptice iz standardnog okruženja. One su lakše prošle inicijalni period adaptacije, ali je tokom vremena razlika anulirana i obe grupe su se navikle na ispuste.

U toku eksperimenta, u 38. nedeljei starosti , namerno su izazavane stresne okonosti za kokoške. Naime, ptice su dva dana bile potpuno zatvorene, a kada su puštene ispust je bio smanjen za 20%. Merenjem pokazatelja stresa došlo se do zaključka da su kokoši iz standardnih uslova gajenja doživele veći stres u odnosu na kokoške iz obogaćene sredine.  Rezultati su pokazali da se obogaćivanjem ambijenta u ranom uzrastu kokoši u toku odgoja, može povećati njihova sposobnost da se brže adaptiraju na promene uslova sredine i da reaguju sa manje stresa. Ovaj projekat će se nastaviti i očekujemo još novih, interesantnih rezultata.

Izvor: http://www.poultryhub.org/early-life-environments-affect-behaviour-free-range-laying-hens/