U novembru mesecu objavljena su nova uputstva za upotrebu antibiotika u stočarstvu od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO), a već stižu komentari od strane stočarskih udruženja. Posebno oštra bila je reakcija Međunarodnog saveta za živinarstvo (International Poultry Council -IPC) koji smatra da će nova uputstva vezati ruke živinarima u borbi protiv bolesti.

U objašnjenju se kaže da je pravo obučenog veterinara da u pravom momentu prepiše pravi lek za jato koje ugroženo, osnovni stub na kome se bazira zdravlje živine i isporuka zdravih životinja za proizvodnju mesa za globalno tržište. IPC smatra da su prilikom pisanja uputstva korišćeni izvori bazirani na naučnim dokazima koji su „niskog“ ili „veoma niskog“ kvaliteta. Neophodno je da se u donošenja ovakvih odluka i uputstava uključe svi korisnici u lancu – počevši od proizvođača, farmera, veterinara i lekara.

Uputstvo SZO o upotrebi medicinski važnih antibiotika kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane uključuje:

  1. Generalno smanjenje upotrebe medicinski važnih antibiotika kod životinja koje služe za proizvodnju hrane;
  2. Kompletnu restrikciju upotrebe svih klasa medicinski važnih antibiotika kao promotera porasta kod životinja koje služe za proizvodnju hrane;
  3. Kompletnu restrikciju upotrebe svih klasa medicinski važnih antibiotika za prevenciju zaraznih bolesti koje nisu klinički dijagonostikovane kod životinja koje služe za proizvodnju hrane;
  4. Antibiotici koji su klasifikovani kao kritčno važni za humanu populaciju ne mogu se koristiti za kontrolu i sprečavanje širenja zaraznih bolesti kod životinja za proizvodnju hrane.

Zvaničnici SZO ostaju pri stavu da je rezistencija na antibiotike veoma važna i da nedostatak antibioitika koji će biti efikasni u slučaju izbijanja neke smrtonosne epidemije predstavlja ozbiljnu pretnju za humanu populaciju. Prekomerna upotreba antibiotika kod životinja može značajno da doprinese razvoju rezistencije, a registruje se sve veća upotreba antibiotika kod intenzivnog uzgoja stoke i živine.

Izvor: Poultry World, novembar, 2017.