Na našoj stranici već smo pisali o ozbiljnosti deformacije grudne kosti kod kokoši nosilja gajenih u kaveznim  i avijarnim sistemima. U nastavku vam donosimo članak iz časopisa Poultry World gde nas vodeći istraživači iz Evrope i sveta, na čelu sa prof.dr Mike Toscanom sa Univerziteta u Bernu,  u Švajcarskoj,  upozoravaju na ozbiljnost problema oštećenja grudne kosti kod kokoši nosilja.

Savremeni zahtevi za gajenje kokoši nosilja su stvorili “savršenu oluju” za razvoj oštećenja grudne kosti, upozorio je jedan od vodećih istraživača na datu temu, Mike Toscano sa Univerziteta u Bernu u Švajcarskoj. On navodi da: “Danas imamo kokoš nosilju koja pokazuje povećanu slabost i krhkost kostiju, ali mora da se kreće u komplikovanom sistemu držanja. Visoka proizvodnja jaja menja strukturalni integritet kostiju, dok sam način držanja osporava sposobnost ptice da se kreće u svom okruženju”, rekao je dr Toscano na nedavnom prolećnom sastanku WPSA (World’s Poultry Science Association) na Univerzitetu u Chesteru, Velika Britanija. On navodi da više od 50% kokoši ima oštećenje grudne kosti na kraju proizvodnog ciklusa.

Oštećenja su pronađena u svim sistemima držanja i na svim genetskim linijama, a podaci su slični u Velikoj Britaniji, Holandiji, Belgiji, Švajcarskoj i Kanadi.

Značajan faktor za razvoj ovog problema je  potrošnja kalcijuma za formiranje ljuske jajeta. Čak 40% kalcijuma iz kostiju povlači se za formiranje ljuske jajeta, tako da dobijamo demineralizovanu kost, sklonu frakturama.

ostecenja grudne kosti

Ostali problemi sa zdravljem kostiju, kao što su iskrivljenja, nastaju kao posledica dugog sedenja na sedalicama ili kao povreda prilikom hvatanja kokica na kraju odgoja i eksploatacije.

Moguća rešenja problema nastanka deformacije grudne kosti mogu se razvrstati u tri grupe: ishrana, genetika i sistem držanja.

Ishrana
Što se ishrane tiče, relativno je teško povećati apsorpciju kalcijuma kod kokoške.  Dr Toscano upozorava da smo “možda dostigli limit”. Jedna mogućnost je dodavanje omega 3 masnih kiselina kratkog lanca u ishranu, koja ima značajan uticaj na fiziologiju kostiju. Istraživanja sprovedena u Bristolu (Velika Britanija) su pokazala da korišćenjem omega 3 masnih kiselina kratkog lanca u ishrani, došlo je do smanjenja preloma grudne kosti sa 60% na 20%, rekao je Toscano.

Genetika
U istraživanju iz oblasti genetike odabrano je pet različitih genetičkih linija iz Hendrix genetike, koje su bile uzgajane pod istim uslovima. Testiranje oštećenja grudne kosti vršeno je u starosti koka od 27 nedelja, a i ustanovljeno je da genotip ima značajan uticaj na pojavu deformacije grudne kosti.

Sistem držanja

Treći, pristup problemu je potreba za sigurnom opremom u objektima, kako bi se smanjila mogućnost povreda ptica kroz izmenjeno ponašanje, kao i padovi ptica.  Jedno istraživanje je pokazalo je da su se prelomi povećali sa kompleksnošću opreme u objektu. Sledeće istraživanje ukazuje da postavljanje rampi za prelaz sa gornjeg nivoa na donji u avijarnim sistemima smanjuje broj preloma, jer ptice ne skaču sa jednog novoa na drugi.

Kako bi se iznašlo rešenje za ovaj problem Evropska Unija finansira
COST projekat pod nazivom „Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens CA15224“  koji ima za cilj da pomogne živinarskoj proizvodnji u EU kroz inovacije u novim sistemima držanja, menadžmentu, genetici i ishrani koja je neophodna za rešavanje problema oštećenja grudne kosti, kako bi se ispunili visoki standardi dobrobiti i produktivnosti koji su zadati regulativama Evropske unije.

Rukovodilac projekta je prof.dr Mike Toscano sa Univerziteta Bern  u Švajcarskoj a učesnici vodeće istitucije iz 20 evropskih zemalja. Profesori i naučnici sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada ( prof.dr Mirjana Đukić Stojčić, prof.dr Lidija Perić, prof. dr Vesna Rodić i prof.dr Dragan Žikić) takođe učestvuju na pomenutom projektu a više informacija o samom projektu možete pročitati na web stranici http://www.keelbonedamage.eu/

Ukoliko ste uočili da se i kod vaših kokošaka nosilja pojavljuje ovaj vid deformacije ili imate želju da savladate tehinku pregleda i ocene oštećenja grudne kosti, pozivamo Vas da nas kontaktirate kako bi smo zajednički počeli rad na otklanjanju ovog deformiteta.

Izvor:  Poultry world, jul 2017. godine