zeleno meso Pojava zelenih mišića ili DPM (duboka pektoralna miopatija), odnosno zeleno belo meso, zapravo predstavlja degenerativne promene na malom grudnom mišiću. Pojava nastaje kada mišićna vlakna ostanu bez kiseonika i vezana je za naglo i intenzivno mahanje krilima. Javlja se kod brojlerskih pilića, posebno onih koji su selekcionisani na visok prinos grudnog mesa. Brojleri su uglavnom slabo aktivni i ukoliko se uznemire i naglo počnu da mašu krilima, mogu da dođu u situaciju da grudni mišić ostane u deficitu kiseonika i to se odražava na njegovu strukturu, izgled i boju.

DPM nije posledica bolesti, nije uzrokovana nikakvim infektivnim agensima i ne ugrožava zdravlje potrošača. Njegova estetska pojava, sa druge strane, dovodi do odbacivanja ovakvog mesa za ljudsku upotrebu. DPM se javlja u unutrašnjosti grudnog mišića, pa se prilikom klanja i konfekcioniranja ne vidi.

Postoji više kategorija ove bolesti:

1. Kategorija – akutne inflamatorne lezije od kojih je duboki grudni mišić jako crven i hemoragičan. Ova faza najčešće nastaje prilikom hvatanja pilića i traje 48 sati posle incidenta.

2. Kategorija – pojačane, dobro definisane lezije na mišiću sa ograničenim crvenim i svetlo ljubičastim poljima. Ova faza traje nekoliko dana nakon događaja koji je izazavao DPM.

3. Kategorija – nastavlja se degeneracija tkiva i pojavljuje se zelena boja na mišiću kao posledica prelaska hemoglobina i mioglobina u žučne soli. Vremenom se zelena površina smanjuje i može biti resorbovana, ali to ostavlja posledice na izgled, odnosno simetriju grudnih mišića.

Uzroci

Pojava DPM povezana je sa sledećim faktorima:

  1. Naglo mahanje krilima
  2. Visoka završna telesna masa
  3. Selekcija na visok prinos grudnog mesa
  4. Nagli porast pilića

Osnovni način za eliminisanje pojave DPM je sprečavanje, ili bar smanjenje, pojave naglog mahanja krilima. To znači da se svi postupci koji mogu da dovedu do uznemiravanja ptica svedu na minimum:

  • Svesti buku na minimum, pogotovo iznenadne i snažne zvuke
  • Sprečiti ulazak u objekte životinja ili ljudi koji bi mogli uznemiriti živinu
  • Pažljivo meriti piliće, bez uznemiravanja, naglih pokreta i grubih postupaka
  • Prilikom transporta u klanicu ne treba da bude previše prostora u gajbama (vodite računa o optimalnom broju ptica u gajbi)