Evropska Komisija je objavila predlog novih pravila koja će postaviti još strožije zahteve proizvođačima organske hrane. Proizvođači nisu zadovoljni, jer smatraju da će to opteretiti postojeće i obeshrabriti nove proizvođače. Predlog je da organske farme moraju biti 100% organske da bi dobile certifikat.

Danas je mnogo farmi u periodu tranzicije, što znači da imaju proizvodne faze u različitim ciklusima konverzije – od konvencionalnih do organskih proizvodnih jedinica. Zbog ekonomskih i organizacionih razloga, farme ne mogu ni brzo ni lako da kompletnu proizvodnju prevedu u organsku.

Slični zahtevi se postavljaju i kada je u pitanju ishrana. Do sada je 95% hrane moralo biti organskog porekla, a sada je predlog da to bude 100%. To će veoma zakomplikovati situaciju jer neka hraniva je gotovo nemoguće obezbediti iz organske proizvodnje. Takođe do sada je bilo moguće odgojiti podmladak na konvencionalan način, a 8 nedelja pred pronošenje obevezno je prevođenje u organski sistem. Na taj način je bilo dovoljno kokica nosilja za organsku proizvodnju. Ako bi se i ovde primenilo pravilo da podmladak od prvog dana mora biti uzgojen po pravilima organske proizvodnje, neće biti dovoljno kokica nosilja za zamenu, jer ne postoji dovoljno kapaciteta za odgoj podmlatka u organskom sistemu od prvog dana do pronošenja.

Proizvođači se slažu sa predlogom novih pravila, ali smatraju da će biti potreban duži period da se sektor prilagodi i investira u proizvodnju ono što je neophodno da bi se ispunili novi – strožiji zahtevi. Predstavnici Evropske Komisije naznačili su da će dalje konsultacije oko predloga trajati najmanje 18 meseci i da će tek tada izaći sa finalnom verzijom.

Proizvođačima  u našoj zemlji teško je da se prilagode i postojećim pravilima, a vest o njihovom daljem pooštravanju sigurno ih neće obradovati. Ipak, i iskustva iz zemalja EU pokazuju koliko je bitno da država podrži proizvođače, da uvaži njihovo mišljenje i da im da vremena za implementaciju novih pravila. Nadamo se da će isti principi biti primenjeni i u našoj zemlji.