Preuzmi dokument – PRAVILNIK O USLOVIMA I SREDSTVIMA ZA LIŠAVANJE ŽIVOTINJA ŽIVOTA, NAČINU POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA NEPOSREDNO PRE KLANJA, NAČINU OMAMLJIVANJA I ISKRVARENJA ŽIVOTINJA, USLOVIMA I NAČINU KLANJA ŽIVOTINJA BEZ PRETHODNOG OMAMLJIVANJA, KAO I PROGRAMU OBUKE O DOBROBITI ŽIVOTINJA TOKOM KLANJA (“Sl. glasnik RS”, br. 14/2010)