Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE NOVIH RASA, LINIJA I HIBRIDA DOMACIH ZIVOTINJA