Preuzmi pravilnik – PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPSTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ZIVOTINJSKOG POREKLA, KAO I O USLOVIMA HIGIJENE HRANE ZIVOTINJSKOG POREKLA-27-2014