Na Tari je od 26-28.09.2017. godine,  održano XXVI SAVETOVANJU ŽIVINARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem. Na Savetovanju je održano mnogo interesantnih predavanja, a jedno od njih odnosilo se i na preciznu ishranu živine. Rad pod nazivom „Primena precizne poljoprivrede u stočarskoj proizvodnji: precizna ishrana živine“ autora prof. dr Lidije Perić, prof.dr Mirjane Đukić Stojčić i prof. dr Dragana Žikića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, donosimo u elektronskoj formi.

Ukoliko imate nekih pitanja za autore, možete se obratiti na adresu lidija.peric@stocarstvo.edu.rs