Lidl Portugalija je objavio da je će prvi maloprodajni lanac u Portugalu da prekine prodaju konzumnih jaja od kokoši koje se uzgajaju u obogaćenim kavezima. Da se podsetimo da je u Portugaliji kao i ostalim državama EU, prema direktivi  Evropske unije 1999/74/EC od 1. januara 2012. koja definiše dobrobit živine,  zabranjeno uzgajati kokoši nosilje u klasičnim  konvencionalnim kavezima.

Inicijativa da se prodaju jaja od kokoši gajenih van kaveza je deo ukupne strategije maloprodaje i ima za cilj da posveti sve više pažnje dobrobiti životinja i razvoj lanca prodaje koji garantuje najbolji kvalitet za kupce.

Evropski magazin za supermarkete (European Supermarket Magazine)  izveštava da će od sada Lidl Portugalija prodavati samo jaja od kokoši nosilja gajenih u nekom od alternativnih sistema držanja (avijarnom, podnom sistemu (sa i bez ispusta) ili organskoj proizvodnji).
Lidl Portugalija veruje da će ulaganje u dobrobit životinja dovesti do boljih rezultata u pogledu obezbeđivanja zadovoljnih kupaca.

Međutim, britanski supermarket TESCO, treći po veličini maloprodajni trgovački lanac, produžio je prodaju konzumnih jaja od kokošaka gajenih u obogaćenim kavezima  do 2025. godine u zemljama centralne Evrope. Teskov region centralne Evrope obuhvata sve prodavnice u Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. U saopštenju za časopis Poulty World se kaže da će od 2025. godine prodavati jaja samo iz podnog sistema držanja kao i organske proizvodnje jaje u navedenim zemljama.

U našoj zemlji Nemački Lidl je  počeo da gradi svoje prve prodavnice u različitim gradovima, a prema dugoročnom planu, u narednih par godina trebalo bi da bude sagrađeno oko 100 objekata. Ostaje nam da vidimo da li će Lidl kupovati jaja od naših proizvođača koji drže kokoši nosilje u obogaćenim kavezima ili će insistirati na jajima koja potiču iz alternativnih sistema držanja.

Izvor: The Poultry Site, jul 2017. i Poultry World, avgust 2017.