Header image alt text

Živinarstvo.com

Kvalitet trupa brojlerskih pilića

Klanje pilića

Klanje se obavlja u specijalizovanim klanicama različitog kapaciteta. Pilići se vade iz vozila i postavljaju na liniju klanja gde se vrši njihovo klanje, šurenje, čerupanje, skidanje zaostalog perja, evisceracija, hlađenje, obrada i pakovanje za tržište. Klanična obrada trupova može biti različita i zavisi od zahteva tržišta (klasična obrada, spremno za pečenje, spremno za roštilj).

Načini obrade pilećih trupova

  1. Klasična obrada – podrazumeva pileći trup sa glavom, vratom, nogama i jestivim iznutricama.
  2. Pile spremno za pečenje – podrazumeva trup bez glave i nogu, ali sa vratom i jestivim iznutricama.
  3. Pile spremno za roštilj – podrazumeva pileći trup bez glave, nogu, vrata i jestivih iznutrica.

Na osnovu mase obrađenog pilećeg trupa može se uzračunati randman, prema sledećoj formuli:

Randman (%)= (masa hladnog trupa/živa masa)x100

U zavisnosti od toga koja se klanična obrada koristi kao masa hladnog trupa pri izračunavanju, razlikuju se i randmani, tako da se to u prikazivanju rezultata mora naglasiti.

Prosečne vrednosti randmana brojlerskih pilića

Konfekcioniranje trupova, odnosno rasecanje na osnovne delove, sve češće se vrši u klanicama u cilju prodaje pojedinih delova trupa – belo meso, bataci, krila… Jestive iznutrice i leđa mogu se takođe prodavati ili služe za dalju preradu.

Udeo pojedinih delova trupa u ukupnoj masi trupa (spremno za roštilj) zavisi od hibrida, pola, starosti i telesne mase pilića, tako da su u narednoj tabeli iznete prosečne vrednosti.

Udeo pojedinih delova trupa u konfekciji

Mere konformacije trupa

grudni ugao

Grudni ugao

Ova mera određuje se posebnim uglomerom koji se se prislanja na mesto gde počinje kobilica, a pod uglom od 90% u odnosu na trup. Potrebno je izvršiti tri merenja jedno za drugim, a kao rezultat uzima se prosečna vrednost. Veličina grudnog ugla varira u zavisnosti od pola, starosti, hibrida i stepena utovljenosti, a prosečne vrednosti kreću se od 100-120o.

duzina kobilice

Dužina kobilice

Prilikom uzimanja ove mere potrebno je odrediti početak kobilice, što se može učiniti palipranjem grudne kosti. Kada se odredi ova tačka, šestar se širi do kraja kobilice, a izmerena vrednost očita se na skali. Prosečne vrednosti kreću se od 8,5-10,0 cm.

dubina grudi

Dubina grudi

Potrebno je trup okrenuti na bočnu stranu i šestarom izmeriti dubinu grudi od leđa do početka kobilice, kao što je prikazano na slici. Uobičajeno je da normalno utovljeni brojlerski pilići imaju dubinu grudi od 8,5 do 10 cm.

obim grudi

Obim grudi

Na delu trupa na kome je izmerana dubina grudi meri se i njihov obim. Potrebno je pantljikom obuhvatiti grudi i očitati vrednosti koje se u proseku kreću od 28-33 cm.

obim bataka

Obim bataka

Obim bataka meri se tako što se pantljika postavlja na mesto gde se sa donje strane spajaju batak i karabatak, nakon čega se obuhvati batak kako je prikazano na slici. Prosečne vrednosti kreću se oko 14 cm.

Obim piska

Obim piska

Obim piska meri se tako što se on obuhvati pantljikom sredini. U zavisnosti od hibrida, načina držanja i pola, vrednosti su u proseku od 4-5 cm.

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.