Header image alt text

Živinarstvo.com

Arhiva – proizvodnja mesa

Nedovoljno poboljšanje dobrobiti brojlera u zemljama Evropske unije

Evropske grupe za zaštitu životinja (Eurogroup for Animals) kritikovale su novi izveštaj Evropske komisije o proizvodnji brojlera, navodeći da se EU ne trudi dovoljno da poboljša dobrobit tovnih pilića a u skladu sa direktivom Evropske unije 2007/43/EC koja je stupila na snagu od 1. januara 2012. godine. Po...Dalje...


Inspekcija trupova na liniji klanja uz pomoć kamera

Kompanija Elanco počinje da koristi kamere za inspekciju trupova na liniji klanja. Dobijeni podaci bi, zajedno sa podacima koji se dobijaju sa farme i iz veterinarske službe, mogli značajno da doprinesu boljem zdravstvenom statusu životinja.

Oko kamere ne može da prevari – to je princip na kome...Dalje...


Najčešće zablude potrošača o živinskom mesu

zablude zivinsko meso

Američka organizacija NCC (National Chicken Council) objavila je rezultate istraživanja koje se odnose na 6 najvećih zabluda potrošača kada je u pitanju živinsko meso, koje su uradili Tom Super i Melissa Kinch.

  1. 78% potrošača veruje da je većina brojlerskih pilića genetski modfikovana da bi ostvarila brz porast.
  2. 77%...Dalje...

Pronađeno rešenje za pojavu „drvenih grudi“ kod tovnih pilića

Proizvođači pilećeg mesa i klanice mogu profitirati od lansiranja novog proizvoda na tržištu, koji bi mogao da reši problem drvenastih grudi kod brojlera.  Pojava drvenih grudi se javlja kao ozbiljan problem za proizvođače živinskog mesa, jer je  belo meso tvrđe nego obično i teže za zvakanje...Dalje...


Zelena boja i bele linije (trake) na pilećem belom mesu

Poslednjih dana u pojedninim medijima se pojavljaju članci da jedemo nezdravo i opasno pileće meso. Najčešće se piše o pojavi belih linija (traka) na pilećem belom mesu kao i pojavi zelenih mišića u središtu belog mesa.

Na našem sajtu već smo nekoliko puta opisivali ove pojave. Njihova...Dalje...


Britanski supermarket prodaje omega-3 piletinu

U Britanskom supermarketu Waitrose prodaje se pileće meso obogaćemo omega-3 masnim kiselinama. Omega-3 piletinu proizvodi Moy Park, jedna od najvećih kompanija za proizvodnju pilećeg mesa u Evropi koja je deo brazilskog giganta JBS. Obogaćena piletina se proizvodi na velikom broju porodičnih farmi u Severnoj Irskoj.

Piliće meso...Dalje...


"Pileće meso proizvedeno bez hormona" – oznaka koja zbunjuje potrošače

Na tržištu mnogih zemalja stavljaju se oznake na prehrambene proizvode, pa i meso, koje treba da obaveste potrošače o nekim posebnim karakteristikama tih proizvoda. Posebno su aktuelne oznake koje idu u prilog zdravstvenoj bezbednosti hrane jer su potrošači sve probirljiviji kada posumnjaju da su neke namirnice...Dalje...


Da li je proizvodnja mesa spororastućih hibrida živine održiva?

Ovo veoma interesantno pitanje našlo se na dnevnom redu Američkog nacionalnog veća za živinarstvo (The US National Chicken Council – NCC) jer je postavljeno pitanje šta će se desiti ako bi jedan deo proizvođača iz  intenzivne proizvodnje mesa prešao na spororastuće hibirde? NCC je spreman da...Dalje...


U mesu pilića u Velikoj Britaniji potvrđeno je prisustvo bakterije koja je otporna na antibiotike

bakterije antibiotici otpornost

Najnovije istraživanje u Velikoj Britaniji, otkrilo je da je 24% uzoraka mesa živine i svinja u supermarketima pozitivno na tip E.coli koji je rezistentan na nove antibiotike tipa cefalosporina. To je skoro 4 puta više u odnosu na slično istraživanje koje je sprovedeno prošle...Dalje...


Miopatije grudnog mišića - bela prugavost i "drvene grudi“ (wooden breast)?

Poremećaji u strukturi mišićnih vlakana i izgledu belog mesa brojlerskih pilića izražavaju se kroz sve češću pojavu tzv. „belih pruga“ (white stripping) koje se javljaju na mesu, odnosno „drvenog mesa“ (wooden breast) koje se može uočiti na grudima zaklanih pilića. Ovo je jedan od...Dalje...


Nove specifikacije za ishranu roditeljskih jata

Aviagen

Kompanija Aviagen objavila je nove specifikacije za ishranu roditeljskih jata za hibrid ROSS 308. Za sada je dostupna verzija na engleskom, a uskoro se očekuje i verzija na srpskom jeziku. Ukoliko imate nekih nedoumica ili pitanja, možete kontaktirati nas ili predstavnike kompanije Aviagen. 

Uputstvo je...Dalje...


Porizvođači živinskog mesa NE koriste hormone za porast pilića

zivinarska proizvodnja hormoni

Među potrošačima živinskog mesa i u široj javnosti veoma je rašireno mišljenje da proizvođači živine u intenzivnoj proizvodnji koriste hormone kako bi podstakli porast brojlera. Istraživači sa Universidad Nacional Autonoma de Mexico  objavili su pregledni rad u kome pobijaju ovakvo uverenje i navode argumente...Dalje...


Kompanija Aviagen objavila je listu novih članova kluba ROSS 400

EU-Aviagen® Kft  objavila je uspešnu poslovnu 2015. godinu za klub ROSS 400 u centralnoj i istočnoj Evropi. Klub ROSS 400 je klub u koji se primaju proizvođači koji ostvare Evropski proizvodni indeks (EPEF) preko 400 u brojlerskom turnusu sa brojlerima ROSS.

Šest načina za borbu protiv celulitisa kod brojleraCelulitis brojleri

Celulitis, vodeći razlog za odbacivanje trupova na liniji klanja, predstavlja značajan ekonomski gubitak za proizvođače živinskog  mesa. U ovom tekstu navodimo nekoliko metoda za smanjenje pojave celulitisa. Proizvođači mogu da preduzmu nekoliko značajnih mera za borbu protiv celulitisa. Ove mere uključuju poboljšanje operjalosti, optimalnu...Dalje...


Provera nivoa biosigurnosti na farmi brojlera

Proverite biosigurnost na Vašoj farmi brojlera. Biosigurnost je proces koji  ima za cilj da spreči pojavu i širenje bolesti na farmi. Koliko pažnje posvećujete poštovanju zahteva veznih za biosigurnosti na farmi? Iz iskustva znamo da se pravila biosigurnosti ponekad poštuju rutinski, a da se...Dalje...


Atlas mesa - godišnji izveštaj o konzumiranju mesa

Širom sveta raste potražnja za mesom a naročito za živinskim. Da bi se ova potražnja zadovoljila, trenutna proizvodnja mesa sa današnjih 300 morala bi da se poveća na 470 miliona tona  do 2050. godine. Do ovog zaključka su došli Udruženje za zaštitu životne sredine i...Dalje...


Kako pravilno držati brojlere prilikom hvatanja?

Hvatanje brojlera prilikom isporuke je jedno od pitanja koje u velikoj meri muči organizacije za zaštitu dobrobiti životinja, pa i širu javnost. Studija koju su sproveli Nina Langkabel i saradnici objavljena je u avgustovskom broju časopisa Poultry Science i bavi se upravo ovim pitanjem.

Dalje...

Materijali koji se koriste kao prostirka u brojlerskoj proizvodnji

Pod terminom prostirka, podrazumeva se mešavina različitih materijala prostirke, fecesa i vlage, ali i materijal koji se unosi u objekte na početku i u toku gajenja i eksploatacije živine. Materijal koji će se koristiti kao prostirka zavisi od regiona, cene i dostupnosti na tržištu....Dalje...


Porast, efikasnost i prinos mesa komercijalnih brojlera 1957, 1978. i 2005. godine

Studija koja je sprovedena u Alberti, u Kanadi, pokazala je koliku su promenu pretrpeli borjlerski pilići zahvaljujući pedesetogodišnjem radu na njihovoj selekciji. Pored napretka, naravno, pojavile su se i neke neočekivane posledice sa kojima ćemo se suočavati u budućim selekcijskim programima.

Na Univerzitetu Alberta...Dalje...


Trend proizvodnje ćurećeg mesa

Poslednjih godina veći troškovi proizvodnje, pojava bolesti i manja potražnja od strane potrošača, uticali su na to da proizvodnja ćurećeg mesa ne nastavi da se povećava posle 2012. godine, kada je dostigla vrhunac od skoro 5,7 miliona tona, prenosi industrijski analitičar Terry Evans.

Pigmentacija kože brojlerskih pilića - DSM-ov koncept

POPTM predstavlja koncept za pigmentaciju kože brojlerskih pilića koji je razvila kompanija DSM. Ona za to koristi dva svoja proizvoda – CAROPHYLL Red 10% i CAROPHYLL Yellow 10%.

Za dobijanje optimalne boje potrebno je ove dodatke dodati u smešu mninimum 3 nedelje pre...Dalje...


Novi priručnik za brojlere iz AVIAGEN-a

Komapnija AVIAGEN objavila je novi priručnik za uzgoj brojlera na srpskom jeziku. Zainteresovani ga mogu preuzetni ovde.

...Dalje...

Uticaj debljine prostirke na proizvodne rezultate, ambijentalne uslove i dobrobit brojlera

Deblja prostirka poboljšava proizvodne parametre, vazduh u objektu i dobrobit pilića, pokazano je u istraživanjima autora Dan Shao i saradnika sa Kineske Akademije poljoprivrednih nauka i  Univerziteta Iangzhou u Kini.

U radu objavljenom u časopisu Poultry Science, ovi naučnici su ispitivali uticaj...Dalje...


Bolji uslovi za brojlere od prvog dana

Farmer Bernard Wolters probao je da uvede neke promene u svojim objektima za tov pilića pa je upotrebio jonizujuće lampe. Bio je oduševljen rezultatima, a više o ovome donosi portal World Poultry. Za Vas smo pripremili tekst na srpskom jeziku.

Na ideju da...Dalje...


Uticaj protoka vode u nipl pijilicama na proizvodne rezultate brojlerskih pilića

U jednom istraživanju sprovedenom u Hondurasu ustanovljeno je da sporiji protok vode u nipl pojilicama dovodi do smanjenja telesne mase pilića, dok brži protok vode u prvim danima života dovodi do povećanja vlažnosti prostirke ispod pojilica. Kako naći ravnotežu?

Sistemi za napajanje u...Dalje...


Webinar o odgoju brojlerskih roditelja i pilića

prostirka

Preko portala World Poultry možete se prijaviti za besplatan webinar na temu odgoja brojlerskih roditelja i pilića – tačnije kako pravilno startovati i omogućiti da se ostvari pun genetski potencijal brojlera. Webinar je besplatan i održaće se 21. aprila od 11-12.00 časova po serednjeevropskom vremenu....Dalje...


Da li su organski proizvodi zdraviji?

organska hrana zdravija ili ne

Prošle nedelje u dnevnoj štampi pojavila su se dva teksta koja se odnose na kvalitet živinskog mesa i jaja iz organske proizvodnje. Reagujući na ove tekstove, donosimo nekoliko objašnjenja koja se odnose na kvalitet organski proizvedenih živinskih proizvoda, kao i najčešće zablude koje se...Dalje...


Živinsko meso i jaja kao funkcionalna hrana

Funkcionalna hrana je prema definiciji ona koja sadrži aktivne komponente koje imaju pozitivan efekat na fiziološke procese u organizmu i imaju blagotvorno dejstvo na ljudsko zdravlje. Ona mora imati povećan sadržaj nekih materija  koje pozitivno utiču na zdravlje ljudi, a ako ih prirodno ne...Dalje...


Slabosti nogu brojlerskih pilića

Poslednjih 40 godina kod brojlera je vršena intenzivna selekcija na što veći prirast u što kraćem roku uz što manju konverziju. Međutim, ubrzane stope rasta su povezane sa nekoliko nepoželjnih osobina, uključujući povećano taloženje masti, veću zastupljenost metaboličkih bolesti, vizuelne anomalije, slabosti nogu i...Dalje...


Dužina jednodnevnih pilića - indikator njihovog kvaliteta

U brojlerskoj proizvodnji, kvalitet jednodnevnih pilića nesporno je bitan za dobar start i ukupne rezultate tova. Ukoliko nemamo kvalitetno pile, ne možemo očekivati optimalan prirast i dobro zdravstveno stanje ma koliko se trudili da obezbedimo kvalitetne uslove tova i dobru ishranu. Razvoj pileta još...Dalje...


Foot pad dermatitis – oštećenje tabanskih jastučića i dalje je veliki problem na farmama

food pad dermatitis

Oštećenje jastučića na tabanima živine (foot pad dermatitis, pododermatitis) je veliki problem u živinarskoj proizvodnji jer negativno utiče ne samo na dobrobit živine, nego i na proizvodne rezultate. Sa ovim problemom bore se proizvođači ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama Evropske...Dalje...


Senzor za čistoću vode za piće

Čista voda za piće je neophodna u živinarskoj proizvodnji, kako za optimalno zdravlje tako i za dobre proizvodne rezultate. Kvalitet vode za piće često može biti problematičan, pa je kompanija IMPEX iz Holandije ( www.impex.nl) predstavila novi sistem za monitoring čistoće vode za piće...Dalje...


Engleska agencija FSA (Food Standards Agency) apeluje na potrošače da prestanu da peru živinsko meso pre pripreme

Campylobacter je bakterija koja se nalazi u živini, ali ne izaziva bolest tako da za ptice ne predstavlja veću opasnost.  Prilikom klanja i obrade trupova živine ona dospeva i na meso, ali zbog toga što se  uništava termičkom obradom  ne može se preneti preko kuvanog...Dalje...


Autohtone rase kokošaka u Srbiji – banatski gološijan i somborska kaporka

U časopisu World’s Poultry Science Journal prošle godine je objavljen veoma interesantan rad autora prof. dr Nike Miloševića i saradnika (Poljoprivredni fakultet, Novi Sad) u kome su predstavljene dve autohtone rase kokoši koje su karakteristične najviše za područje Vojvodine, a to su banatski gološijan...Dalje...


Campylobacter može izazvati bolest i kod pilića

U ranijim tekstovima objavljenim o patogenoj bakteriji campyilobacter jejuni napomenuto je da ova bakterija u principu ne izaziva smetnje kod živine, ali da može da izazove ozbiljne smetnje kod ljudi ako se nađe u lancu ishrane. Osnovni način za prevenciju je termička obrada i...Dalje...


Značaj kvalitetne prostirke u živinarskoj proizvodnji

Prostirka je sastavni deo živinarske proizvodnje kod onih sistema gajenja kod kojih se živina drži na podu. Ona mora biti dobrog kvaliteta kako bi smo odgojili zdravo i produktivno jato, ali dobar kvalitet nosi sa sobom i veće troškove i više ulaganja.  Proizvođači nekada doživljavaju...Dalje...


Koliko je bitan kvalitet ispusta u ekstenzivnim sistemima gajenja?

Grupa italijanskih istraživača je objavila rezultate interesantnog ispitivanja u kome je utvrđeno koliki uticaj ima izgled i obogaćenost ispusta na ponašanje kokoši koje se gaje u sistemu free range. Već je u opisu tehnologije gajenja kokoši na ispustima bilo reči o tome koliko je...Dalje...


Borba sa crvenom kokošijom grinjom (lat.-Dermanyssus gallinae, u narodu poznata kao tekut) ostaje veliki izazov

Crvena kokošija grinja (tekut) predstavlja veliki problem u živinarstvu, pre svega što nanosi štete u proizvodnji jaja i mesa, a i zato što je borba za njeno uništenje u objektima veoma dugotrjana i teška. Zbog toga u celini prenosimo tekst koji može biti od...Dalje...


Celulitis

Celulitis je pojava promena na koži koje se vide na liniji klanja i koje su uzrok  smanjenja klase kvaliteta trupa, jer se zahvaćeni deo mora odbaciti. Pojava celulitisa može uzrokovati ozbiljne finansijske gubitke.

Prvi put se pominje 1981. godine u Kanadi, a posle...Dalje...


Različiti trupovi živine

Danas se u ishrani koriste različite vrste živine, a upotreba i način pripreme živinskog mesa zavisi od podneblja, kuhinje, običaja, navika… Iako su trupovi živine međusobno veoma slični, interesantno je koliko se ipak međusobno razlikuju po veličini, obliku, konformaciji i količini mesa. Radi ilustracije,...Dalje...


Ascites kod brojlera

Ascites kod brojlera se može definisati kao multifaktorijalni sindrom jer su uzroci veoma kompleksni i zapravo predstavljaju interakciju fizioloških faktora, uslova odgoja, menadžmenta i genotipa. Morbiditet se kreće od 1-5%, a mortalitet 1-2%. Ascites se javlja najčešće tokom zime i na većim nadmorskim visinama,...Dalje...


Da li paša utiče na kvalitet živinskog mesa i jaja?

Jedan od glavnih marketinških argumenata koje koriste proizvođači mesa i jaja koji živinu drže na ispustu je razlika u kvalitetu njihovih proizvoda u poređenju sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje. Iako se neki kritičari ne slažu sa ovim tvrdnjama, potrošači stalno potvrđuju tezu da su...Dalje...


Toplotni stres živine

Toplotni stres živine je jedan od problema koji u živinarstvu prouzrokuje velike štete, a s obzirom na to da nam se približava letnja sezona, podsećanje na osnovne uzroke, posledice i načine sprečavanja toplotnog stresa, može biti od koristi.Toplotni stres izaziva velike gubitke u živinarstvu, delom...Dalje...


Pojava zelenih mišića (duboka pektoralna miopatija (DPM), bolest Oregon)

Pojava zelenih mišića ili DPM (duboka pektoralna miopatija), odnosno zeleno belo meso, zapravo predstavlja degenerativne promene na malom grudnom mišiću. Pojava nastaje kada mišićna vlakna ostanu bez kiseonika i vezana je za naglo i intenzivno mahanje krilima. Javlja se kod brojlerskih pilića, posebno onih...Dalje...


Rowan Ranger – novi spororastući hibrid kompanije Aviagen

Rowan Ranger ® je spororastući hibrid kompanije Aviagen koji je nedavno predstavljen u Evropi i pogodan je za odgoj u ekstenzivnim sistemima. To je spororastući hibrid obojenog perja koji nudi dobre performanse, dobre karakteristike trupa i omogućava proizvođačima da povećaju mogućnost izbora i proširenja svoje...Dalje...


Povećanje carinskih dažbina i uvođenje kvota za zemlje van EU

Asocijacija prerađivača i trgovaca živinskim mesom u EU (AVEC) predstavila je studiju u kojoj se obrazlaže potreba da se povećaju carinske dažbine na uvoz mesa iz „trećih zemalja“ u zemlje članice EU. Nelojalna konkurencija potiče od različite zakonske regulative vezane za način uzgoja, dobrobit živine...Dalje...


Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.