Protok vodeU jednom istraživanju sprovedenom u Hondurasu ustanovljeno je da sporiji protok vode u nipl pojilicama dovodi do smanjenja telesne mase pilića, dok brži protok vode u prvim danima života dovodi do povećanja vlažnosti prostirke ispod pojilica. Kako naći ravnotežu?

Sistemi za napajanje u brojlerskoj proizvodnji mogu imati uticaja na proizvodne rezultate brojlerskih pilića. Prema A. Gernat sa univerziteta Escuela Agricola Panamericana/Zamorano u Hondurasu i koautora sa državnog univerziteta Severne Karoline u SAD, mnoge kompanije su povećale protok vode (PV) u svojim sistemima za napajanje u prvim danima života pilića  iznad preporučenog nivoa, da bi se kasnije menjao PV tokom perioda rasta. U svom radu koji je objavljen u Journal of Applied Poultry Research, oni objašnjavaju da povećanje PV dovodi do povećanja vlage u prostirci.

Cilj njihovog istraživanja bio je da se utvrdi kako različit protok vode utiče na performanse pilića u prvim danima života i kasnije u toku porasta, posmatrajući kvalitet prostirke.

U ogledu su koristili sedam različitih PV:

  • 50, 75, 100 ili 120 ml/ minuti tokom celog tova
  • 50 ml/ minutu od 1 do 7dana, sa rastom na 75 ml/minuti od 8 do 42 dana
  • 75 ml/ minutu od 1 do 7dana, sa rastom na 100 ml/minuti od 8 do 42dana, i
  • 100 ml/ minutu od 1 do 7dana, sa rastom na 120ml/minuti od 8 do 42dana.

Pilići su nasumično podeljeni po tretmanima po slučajnom blok sistemu i tov brojlera je trajao do 42 dana starosti. Tokom perioda tova, jednom nedeljno, prećeni su sledeći parametri: telesna masa, potrošnja hrane, konverzija hrane, procenat vlage u prostirci i vlaga u prostirci ispod nipl pojilice. Mortalitet je plaćen svakodnevno.

Rezultati istraživanja pokazuju da su pilići napajani sa višim PV (75, 100 i 120 ml/minuti) imali veću telesnu masu (p=0.08) u 35 danu života nego pilići sa PV 50 ml/minuti. Nije utvrđena značajna razlika za potrošnju hrane, konverziju i mortalitet između posmatranih tretmana.

Brojleri u tretmanima sa višim PV (100 i 120 ml/minutu) i tretmanima sa povećanjem PV (75 do 100 ml i 100 do 120 ml/minuti) potrošili su više vode nego brojleri koje su imali manji PV (50 i 75 ml/minuti).
Protok vode od 100 i 120 ml/minutu doveo je do većeg procenta vlage u prostirci (p≤0.01) ispod nipl pojilica, ali se smanjivao prema završetku tova.
Kako pilići rastu i postaju teži, pokušavaju da iskoriste veće količine vode iz nipl pojilice sa većim PV ali bez pozitivnog efekta na proizvodne performanse, zaključili su Gernat i koautori. Sa povećanjem P, vlaga u prostirci ispod pojilica se prvo povećava i postepeno smanjuje kako pilići rastu.

Izvor: Journal of Applied Poultry Research, April 2015

Quilumba C., E. Quijia, A. Gernat, G. Murillo and J. Grimes. 2015. Evaluation of different water flow rates of nipple drinkers on broiler productivity. J. Appl. Poult. Res. 24:58-65.doi: 10.3382/japr/pfv005

http://www.lubing.com/tl_files/inhalt/produkte/gefluegel/1-traenke-systeme/2-broiler/ohne/Broiler_ohne.jpg