Robotika obećava da će poboljšati efikasnost živinarske proizvodnje i povećati sigurnost hrane. Kada pogledamo robota na slici, on možda nije u skladu sa našim vizijama o robotima koje poznajemo iz filmova ili kako zamišljamo da roboti treba da izgledatju – kao što su na primer roboti Data u Star Trek-u ili R2-D2 u Star Wars-u. Međutim, roboti igraju sve veće i važnije uloge na živinarskim farmama. Poboljšanjem efikasnosti proizvodnje povećavaju sigurnost hrane, unapređuju zdravlje i dobrobit životinja, doprinose boljim uslovima rada i dobrobiti na farmama.

Francuska kompanija Octopus Robots je prošle godine pokrenula dva potpuno autonomna robota. Ovi botovi su veoma slični Hollivoodovom animiranom boku Vall-E koji se bavi sakupljanjem smeća. Osnovne funkcije ovih robota, u zavisnosti od modela, su ili za čišćenje i dezinfekciju živinarskih objekata ili za prevrtanje i aeraciju prostirke. Ali ovi roboti su takođe modularni – kao Transformersi – omogućavajući korisnicima da ih pretvore u nekoliko različitih verzija sa mogućnošću obavljanja različitih zadataka.

Osim svojih osnovnih funkcija, roboti su opremljeni da sakupljaju, analiziraju i čuvaju podatke – senzorima, kamerama i drugim sistemima – pomoću kojih mogu poboljšati vođenje evidencije i sledljivost na farmama. Kontinuirano mere ambijentalne faktore, kao što su temperatura, vlažnost vazduha, ugljen dioksid i amonijak, blagovremeno upozoravaju farmera o potencijalnim problemima.

Frederic Pradelle, iz marketinške službe Octopusa, kaže da roboti povećavaju biološku sigurnost izvršavajući zadatke mnogo efikasnije nego što bi to bilo moguće sa ručnim intervencijama.
“Stalno izbijanje novih epidemija ptičjeg gripa, povećanje zoonoznih bolesti, razvoj organizama otpornih na lekove “, kaže on, “stalno podsećaju na potrebu da se brzo i delotvorno deluje tokom izbijanja bolesti. Smanjivanjem ljudskog kontakta sa pticama, uklanjanjem ljudske greške i efikasnijim obavljanjem zadataka, roboti, kao što je naš, postaju neprocenjivi instrument u ovoj stalnoj bici.”

Pradelle je naveo navigaciju kao najveći izazov u ​​razvoju ove vrste tehnologije: “Ne možete koristiti globalne sisteme pozicioniranja (GPS) u zatvorenom prostoru, tako da smo morali razviti navigacioni sistem koji kombinuje upotrebu detekcije oblika i prepoznavanja objekta, triangulacije i sistema protiv sudara. Naša tehnologija je inspirisana tehnologijom autonomnih vozila. ”

Primena robotike u živinarskoj industriji ipak je i dalje u ranoj fazi. “Kao i auto industrija u proteklih 20 godina, poljoprivredna industrija trenutno ostvaruje sopstvenu revoluciju ulaskom u novu eru AgTecha i Agbota”, kaže Pradelle.

Octopus roboti koriste se od prošle godine u Francuskoj i Italiji a planiraju da se u narednih par meseci uvedu  u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Holandiji, Litvaniji, Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj i Rusiji, a na kraju na Bliskom istoku i Aziji. Kompanija takođe traži distributere u Južnoj Africi.

Izvor: The poultry site, avgust 2018.