seksiranje pilecih embrionaOdređivanje pola embriona pre leženja i dalje je jedan od najvećih izazova u živinarskoj proizvodnji. Holandska kompanija In-Ovo objavila je da je blizu razvoja i komercijalizacije opreme koja bi omogućila  seksiranje pilećih embriona u devetom danu inkubacije.

Oni su otkrili marker koji može da odredi pol embriona sa 95% preciznosti. Njihova metoda može da detektuje marker u oplođenom jajetu uz pomoć igle koja je promera svega 0,7 mm, a za taj postupak potrebno je oko 4 sekunde. Ova tehnika nije invazivna kao ostale metode koje su predložene i koje se razvijaju od strane drugih kompanija i istraživača. Wouter Bruins iz kompanije In-Ovo izjavio je da bi uređaj mogao da bude na tržištu za 12 meseci. Osnovna prednost je što se pol određuje u 9. danu, a smatra se da je embrion tek 11. dana dovoljno razvijen da bi mogao bilo šta da oseti.

Prošlog meseca je objavljeno da su nemački istraživači postigli 95% preciznosti u otkrivanju pola embriona pomoću metode koja zahteva da se jaje probuši i deo ljuske odstrani. Kod ženskih embriona taj deo ljuske mora ponovo da se zatvori, što proces čini nešto komplikovanijim.

Egg Farmers of Canada objavili su da je patentirana tehnika koja može da odredi pol pileta pre inkubacije, ali još nisu objavili detalje i praktičnu demonstraciju ove metode.

Zbog velikog značaja ove problematike za živinarsku proizvodnju, sa nestrpljenjem očekujemo dalji razvoj događaja u ovoj oblasti.