kuikens sensor rgbČista voda za piće je neophodna u živinarskoj proizvodnji, kako za optimalno zdravlje tako i za dobre proizvodne rezultate. Kvalitet vode za piće često može biti problematičan, pa je kompanija IMPEX iz Holandije ( www.impex.nl) predstavila novi sistem za monitoring čistoće vode za piće na linijama za napajanje brojlerskih pilića. Sistem se sastoji iz dva dela: kontrolna jedinica i senzor. Senzor se montira na liniju za napajanje i on detektuje stepen njene zamućenosti, odnosno prisustvo čestica u vodi. Veća zamućenost vode uvek predstavlja rizik i za razvoj bakterija. Ukoliko je prisustvo čestica veće, senzor ih detektuje i šalje signal na kontrolnu jedinicu na kojoj se nalazi svetlosni indikator. U normalnoj situaciji na indikatoru gori zeleno svetlo, a pri pojavi zamućenja svetlo postaje narandžasto ili crveno. Tada se sistem mora isprati – ručno ili automatski.

contol unit_4 lampjes met stickerSenzor za detekciju zaprljanosti vode obezbeđuje kontinuiranu kontrolu kvaliteta vode čime se smanjuje rizik od bolesti i time se smanjuje i upotreba lekova. Korišćenje ovog senzora omogućava da se ispiranje linija za vodu vrši se samo kad je potrebno, čime se ostvaruje i ušteda vode. Princip rada senzora možete pogledati na sledećem linku:

www.youtube.com/watch?v=5d2S0UzcrJM