furnished-cages-brownKanadski farmeri uveliko se spremaju za promenu načina držanja kokoši nosilja koja se odnosi na prelazak sa kaveznih sistema na alternativne sisteme držanja. U Kanadi se to radi organizovano, planski i uz veliko učešće organizacije Egg Farmers of Canda (EFC) koja predstavlja najveće udruženje proizvođača konzumnih jaja. Evo kako to planiraju u Kanadi…

Egg Farmers of Canada su objavili saopštenje u ime više od 1000 proizvođača jaja da će započeti sa organizovanim, pažljivo planiranim i koordinisanim prelaskom sa konvencionalnog na alternativne sisteme držanja. Trenutno se u Kanadi u konvencionalnim kavezima drži 90% kokoši nosilja. Zbog promena koje su nastale zbog ugroženosti dobrobiti nosilja, zbog brige za zaštitu životne sredine, kao i zbog promene odnosa i stavova potrošača prema načinu držanja kokoši, organizovano će se preći na alternativne sisteme.

U proces tranzicije biće uključeni stručnjaci i konsultanti kako bi se primenila najnovija naučna saznanja, tehnološke inovacije i iskustva iz prakse. Kompletna industrija proizvodnje jaja se složila sa ovim planom. U prvih 8 godina, 50% proizvođača će preći na alternativne sisteme i prekinuće se ugradnja novih konvencionalnih kaveza. Udruženje očekuje da će za 8 godina odnos konvencionalnih i alternativnih sistema biti 50:50%. U narednim godinama će i ostali proizvođači polako prelaziti na nove sisteme pa se za 15 godine očekuje da će oko 85% kokoši nosilja biti u alternatvinim sistemima, a do 2036. godine očekuje se potpuna tranzicija, dakle neće više biti nosilja u klasičnim kavezima. Alternativni sistemi su: obogaćeni sistemi, sistemi sa ispustom i avijarni sistem.

Istovremeno, radiće se i na komunikaciji sa potrošačima jer je utvrđeno da oni nisu dobro upoznati sa sistemima držanja i sa svim aspektima koje ovi sistemi donose. To uključuje zdravstvenu bezbednost proizvoda, dobrobit životinja, smanjenje mortaliteta i kanibalizma, uticaj na ljudsko zdravlje i uticaj na životnu sredinu. Na taj način potrošači će lakše prihvatiti i bolje razumeti različite sisteme držanja kokoši nosilja.

Veoma je važno da novi sistemi budu održivi, pa je u protekle 4 godine izvedena studija o održivosti tri osnovna tipa držanja kokoši: konvencionalni, obogaćeni sistem i avijarni sistem. Studija je pokazala da obogaćeni kavezi pružaju najbolje rezultate u smislu proizvodnje, a dopuštaju kokošima da ispolje svoje prirodno ponašanje.

Na ovom primeru možemo jasno videti da je za tako veliku akciju kao što je prelazak sa konvencionalnih na alternativne sisteme držanja neophodna organizovana i koordinirana akcija i dosta dugačak vremenski period.