slabosti nogu brojlerskih pilicaPoslednjih 40 godina kod brojlera je vršena intenzivna selekcija na što veći prirast u što kraćem roku uz što manju konverziju. Međutim, ubrzane stope rasta su povezane sa nekoliko nepoželjnih osobina, uključujući povećano taloženje masti, veću zastupljenost metaboličkih bolesti, vizuelne anomalije, slabosti nogu i probleme sa cirkulacijom.

Slabosti nogu se ogledaju u nesigurnom hodu pilića, usled čega oni stalno leže. Pod slabostima nogu se podrazumevaju različita neinfektivna i infektivna oboljenja. Najpoznatija neinfektivna oboljenja su rahitis, osteoporoza, peroza, tibijalna dishondroplazija (TD), iskrivljenje nogu, valgus i varus deformiteti (X I O noge), dok su infektivna nekroza butne kosti, hondrodistrofija i infektivni sinovitis. Slabosti nogu nanose velike gubitke brojlerskoj industriji kroz povećan mortalitet i smanjenje kvaliteta trupova tokom klanične obrade.

Rahitis deformitet

Rahitis

Rahitis je bolest kostiju, kod kojih postoji poremećaj u gustini kosti. Javlja se kod mladih brojlerskih pilića usled nedostatka vitamina D i poremećaja metabolizma kalcijuma (Ca)   i/ili fosfora (P). Usled nedostatka vitanima D kod mladih pilića dolazi do usporenog rasta, kljun i kandže postaju mekani, kosti postaju mekane te dolazi do njihovog iskrivljenja – deformiteta.

Simptomi nedostatka vitamina D su veoma slični simptomima koji se javljaju usled nedostaka kalcijuma i fosfora. Ogledaju se kroz smanjenu konzumaciju hrane, slabiji prirast i deformitete kostiju.

U slučaju da se pojave problemi koji ukazuju na nedostatak vitamina D, kalcijuma ili fosfora, potrebno je izvršiti analizu mineralnih hraniva, kao i hemijsku analizu kompletne smeše, radi utvrđivanja eventualnog nedostaka ovih elemenata u hrani. Ukoliko hemijske analize ne pokažu da postoji nedostatak fosfora u hrani, problem treba tražiti u nedovoljnom nivou usvojivosti fosfora, što se može potvrditi samo biološkim ogledom.

Izvor: thepoultrysite.com