Dry_Green_Pepper.jpg_220x220Novo istraživanje sprovedeno u Brazilu pokazuje značajan efekat slatke zelene paprike koja se dodaje u ishrani koka nosilja, na boju žumanceta i proizvodne rezultate. Dodavanje slatke zelene paprike (SZP) u ishrani koka nosilja značajno utiče na tamniju boju žumanceta i može biti korisno za intenziviranje boje žumanceta kod jaja koja se prodaju u specijalizovanim prodavnicama.

Istraživači sa tehničkog Univerziteta u saveznoj državi Parani u Brazilu objavili su rezultate svojih istraživanja u časopisu Journal of Applied Poultry Research gde navode da dodavanje slatke zelene paprike (SZP) može da utiče na masu jaja i da se može ponuditi proizvođačima jaja kako bi uticali na veličinu jaja kod starijih jata i eventualno poboljšali kvalitet ljuske.

U eksperiment je bilo ukupno uključeno 144 kokice Hy Line W36 Happi hibrida, nasumično podeljenih na četiri tretmana sa devet ponovljanja.
Tretmani su bili:

  1. Grupa – kontrolna (KG) standardna smeša sa 2,730kcal/kg metaboličke energije i 15,5 % sirovog proteina
  2. Grupa – Standardna hrana + 75ppm SZP
  3. Grupa – Standardna hrana + 125ppm SZP
  4. Grupa – Standardna hrana + 225ppm SZP.

Proizvodnja jaja kao i kvalitet jaje su praćeni tokom perioda od 16 nedelja.

Konzumacija hrane, dnevna proizvodnja jaja, masa jaja, konverzija hrane nisu bili  značajno promenjeni dodatkom SZP u ishrani koka nosilja. Dodavanje 225ppm SZP je uticalo na smanjenje mase jajeta. Specifična težina, visina belanca, Hogove jedinice, težina žumanceta i belanceta, procenat belanceta i žutoća žumanceta (b*) nisu bili značajno izmenjeni dodatkom  SZP. Dodatak SZP u ishrani koka nosilja je doveo do povećanja procena žumanceta,  povećalo boju žumanca prema Roche lepezi i povećalo crvenilo žumanca (a*).
Na osnovu ovih podataka, dodatak SZP se pokazao kao koristan sastojak hrane za koke nosilje, zaključili su  Rossi i koautori rada, i naveli da se SZP može dodavati u ishrani koka nosilja bez negativnih efekata na proizvodne rezultate i kvalitet jaja.

Izvor: The Journal of Applied Poultry Research, mart 2015

Rossi P., J.K. Nunes, F. Rutz, M.A. Anciuti, P.V.D. Moraes, S.E. Takahashi, A.L.B. Bottega and J.M. Dorneles. 2015. Effect of sweet green pepper on yolk color and performance of laying hens. J. Appl. Poult. Res. 24(1):10-14.

http://prieskonis.com/en/home/132-pic%C5%B3-prieskoniai.html